Hình thức chia lợi nhuận giữa các thành viên trong công ty

Hình thức chia lợi nhuận giữa các thành viên trong công ty

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong được Quý luật sư tư vấn giúp tôi về vấn đề sau: Doanh nghiệp tôi vừa thành lập vào đầu tháng 01/2017 và bắt đầu đi vào hoạt động. Tôi có thắc mắc là sau này khi công ty tôi hoạt động có lãi thì chúng tôi có thể tiến hành chia lợi nhuận bằng tài sản được không, hay bắt buộc phải chia bằng tiền mặt vì công ty chúng tôi muốn linh động về mặt chia lợi nhuận. Kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi vềhình thức chia lợi nhuận giữa các thành viên trong công ty để chúng tôi hiểu rõ hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

(Câu hỏi được biên tập từ mail gửi đến Bộ phận tư vấn pháp luật của Phamlaw)

Hình thức chia lợi nhuận giữa các thành viên trong công ty
Hình thức chia lợi nhuận giữa các thành viên trong công ty

Trả lời: (Câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo)

Chia lợi nhuận và cổ tức bằng tài sản

Kính chào Quý khách, cảm ơn Quý khách đã gửi câu hỏi đến Bộ phận tư vấn pháp luật của Phamlaw. Về vướng mắc của Quý khách, vì trong câu hỏi của Quý khách chưa nói rõ loại hình doanh nghiệp mà công ty Quý khách hoạt động, nên chúng tôi xin được đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Về hình thức chia lợi nhuận, theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì có vẻ như loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên công ty bằng tiền mặt mà không cho phép công ty được chia lợi nhuận bằng tài sản. Trong khi đó đối với loại hình công ty cổ phần, Khoản 3 Điều 132 Luật doanh nghiệp 2014 quy định như sau: “Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và có thể được chi trả bằng séc, chuyển khoản hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu điện đến địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông.”. Căn cứ vào điều luật trên thì pháp luật cho phép công ty cổ phẩn được chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phần của chính công ty, ngoài ra công ty cổ phần cũng được chia cổ tức cho cổ đông bằng tài sản khác theo quy định tại điều lệ của công ty. Như vậy vì không có căn cứ pháp lý rõ ràng nên loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn muốn chia lợi nhuận cho thành viên bằng tài sản thì các loại tài sản có thể được dùng để chia lợi nhuận cần được quy định trong điều lệ công ty.

Đối với công ty cổ phần, việc chia cổ tức bằng cổ phần hay phát hành cổ phiếu thưởng rất thông dụng. Bên cạnh đó thay vì chia cổ tức bằng tiền mặt, công ty cổ phần có thể vốn hóa các khoản mục khác trong vốn chủ sở hữu và chia cổ tức bằng cổ phần hoặc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ dông. Chia cổ tức bằng cổ phần hoặc phát hành cổ phiếu thưởng không thực sự là một khoản phân phối cho cổ đông mà theo đó cổ đông thật sự nhận được một tài sản từ công ty. Chia cổ tức bằng cổ phần là hoạt động làm tăng số cổ phần phát hành trong vốn điều lệ mà không làm thay đổi tổng tài sản có, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty cũng như không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần trong công ty. Cổ đông có quyền bán cổ phần được chia như cổ tức hoặc có phiếu thưởng để lấy tiền mặt, điều này tỷ lệ thuận với việc cổ đông sẽ bị giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần một cách tương ứng. Phát hành cổ phiếu thưởng có bản chất gần tương tự như chia cổ tức bằng cổ phần nhưng không phải là một hình thức chia cổ tức vì khi phát hành cổ phiếu thưởng công ty không nhất thiết phải hoạt động có lãi.

Như đã đề cập ở trên, bên cạnh việc chia cổ tức bằng cổ phần hoặc phát hành cổ phiếu thưởng, doanh nghiệp hoạt động theo loại hình công ty cổ phần cũng có thể chia cổ tức bằng tài sản khác . Về bản chất, hoạt động chia cổ tức theo hình thức này là chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản từ công ty sang cho các cổ đông của công ty. Trên thực tế, loại tài sản phổ biến được dùng để chia cổ tức cho các cổ đông bao gồm chứng khoán (ngoài cổ phiếu, quyền mua cổ phần và chứng quyền) và các tài sản hữu hình có thể dễ dàng chuyển nhượng quyền sở hữu.

Tóm lại, nếu Quý khách muốn được chia lợi nhuận công ty bằng tài sản thì cần căn cứ vào loại hình mà doanh nghiệp của Quý khách hoạt động theo. Bên cạnh đó cũng cần căn cứ vào các điều khoản được ghi nhận trong điều lệ của công ty. Việc chia lợi nhuận của công ty sẽ dễ dàng hơn đối với loại hình công ty cổ phần. Như mong muốn của Quý khách ở trên, công ty của Quý khách muốn được chia lợi nhuận một cách linh hoạt, vì vậy Quý khách có thể xem xét lại Điều lệ công ty mình để sửa đổi hay bổ sung điều lệ một cách phù hợp, thuận lợi nhất hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo mong muốn của các thành viên hay cổ đông của công ty.

Trên đây là ý kiến của Phamlaw về vướng mắc của Quý khách liên quan đến vấn đề Hình thức chia lợi nhuận giữa các thành viên trong công ty. Nếu Quý khách còn vướng mắc xin vui lòng liên hệ với Bộ phận tư vấn pháp luật của Phamlaw, số hotline 1900. Để sử dụng dịch vụ doanh nghiệp chuyên sâu, Quý khách vui lòng kết nối tới Số hotline: 0973938866, luôn hỗ trợ 24/7.

———————————-

Phòng tư vấn doanh nghiệp – Phamlaw

> Xem thêm: