Hoạt động tư vấn đầu tư của công ty chứng khoán

Hoạt động tư vấn đầu tư của công ty chứng khoán

Đầu tư chứng khoán là một trong những hình thức đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư vào các doanh nghiệp, tại đó chủ đầu tư bỏ vốn để mua các chứng khoán đang lưu hành trên thị trường chứng khoán để đạt được những lợi ích nhất định. Để hiểu rõ hơn về hoạt động tư vấn đầu tư của công ty chứng khoán, Quý bạn đọc có thể tham khảo bài viết dưới đây của Phamlaw.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật chứng khoán 2019

Thông tư 99/2020/TT-BTC

NỘI DUNG TƯ VẤN

1. Tư vấn đầu tư chứng khoán là gì?

Tư vấn đầu tư chứng khoán là một dịch vụ tài chính, thông qua việc phân tích số liệu, tình hình biến động của thị trường, các nhà môi giới và phân tích tài chính tại các công ty chứng khoán hoặc tổ chức môi giới độc lập đưa cho khách hàng những lời khuyên hữu ích về việc đầu tư cũng như một số dịch vụ khác liên quan trong quá trình tham gia giao dịch trên thị trường.

2. Phân loại các hoạt động tư vấn

– Theo hình thức của hoạt động tư vấn: bao gồm tư vấn trực tiếp (gặp gỡ  khách hàng trực tiếp hoặc thông qua thư từ, điện thoại) và tư vấn gián tiếp (thông qua các ấn phẩm, sách báo) để tư vấn cho khách hàng.

– Theo mức độ uỷ quyền của tư vấn: bao gồm tư vấn gợi ý (gợi ý cho khách hàng về phương cách đầu tư hợp lý, quyết định đầu tư là của khách hàng) và tư vấn uỷ quyền (vừa tư vấn vừa quyết định theo sự phân cấp, uỷ  quyền thực hiện của khách hàng).

– Theo đối tượng của hoạt động tư vấn: bao gồm tư vấn cho người phát  hành (tư vấn cho tổ chức dự kiến phát hành: cách thức, hình thức phát hành, xây dựng hồ sơ, bản cáo bạch…và giúp tổ chức phát hành trong việc lựa chọn  tổ chức bảo lãnh, phân phối chứng khoán) và tư vấn đầu tư (tư vấn cho khách  hàng đầu tư chứng khoán trên thị trường thứ cấp về giá, thời gian, định  hướng đầu tư vào các loại chứng khoán…vv).

3. Nội dung của hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Thông tư 99/2020/TT-BTC hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thì hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán bao gồm các nội dung sau:

– Tư vấn cho khách hàng về chính sách đầu tư và chiến thuật giao dịch, bao gồm cơ cấu phân bổ vốn đầu tư; loại tài sản đầu tư và phương thức xác định giá trị tài sản; hình thức đầu tư, giao dịch; thời điểm thực hiện, số lượng, mức giá phù hợp với mục tiêu, chính sách đầu tư, mức chấp nhận rủi ro của khách hàng;

– Phát hành ra công chúng các ấn phẩm về đầu tư chứng khoán sau khi đã được cấp phép theo quy định của pháp luật về báo chí; xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình phổ cập kiến thức, quảng bá về đầu tư chứng khoán, các chương trình đào tạo chuyên sâu về đầu tư chứng khoán.

Công ty quản lý quỹ trước khi cung cấp dịch vụ tư vấn, công ty quản lý quỹ có trách nhiệm tổng hợp, cập nhật thông tin nhận diện khách hàng, bao gồm thông tin về khả năng tài chính, tài sản, thu nhập, mục tiêu đầu tư, hình thức đầu tư, mức chấp nhận rủi ro, kinh nghiệm và hiểu biết về đầu tư và tài sản đầu tư, và các thông tin khác nếu xét thấy cần thiết. Trường hợp khách hàng không cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu, công ty quản lý quỹ được từ chối cung cấp dịch vụ.

4. Nguyên tắc trong hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán

4.1 Nguyên tắc trung gian

Mọi hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán đều được thực hiện thông qua các trung gian hay còn được gọi là các nhà môi giới. Những bên trung gian này thực hiện giao dịch theo lệnh của khách hàng và hưởng hoa hồng, ngoài ra còn có thể cung cấp các dịch vụ khác như cung cấp thông tin và tư vấn cho khách hàng trong việc đầu tư.

Ngoài ra, họ còn giúp cho thị trường chứng khoán trở nên an toàn, công bằng hơn cho các nhà đầu tư vì họ thường là những chuyên gia, am hiểu và tuân theo luật chơi của thị trường.

4.2 Nguyên tắc đấu giá

Giá chứng khoán được xác định thông qua việc đấu giá giữa các lệnh mua và các lệnh bán. Tất cả các thành viên tham gia thị trường đều không thể can thiệp vào việc xác định giá này.

Có 3 hình thức đấu giá cơ bản sau:

+ Đấu giá trực tiếp : Là hình thức đấu giá theo phương thức các nhà môi giới gặp nhau thông qua một người trung gian tại quầy giao dịch trong sàn giao dịch.

+ Đấu giá gián tiếp : là các nhà môi giới không trực tiếp gặp nhau trong giao dịch này. Các công ty chứng khoán thường xuyên công bố giá cao nhất sẵn sàng mua và giá thấp nhất sẵn sàng bán cho mỗi loại chứng khoán mà công ty đang xây dựng

+ Đấu giá tự động : đánh giá qua hệ thống máy tính nối mạng giữa máy chủ của sở giao dịch chứng khoán với hệ thống của các công ty chứng khoán thành viên.

4.3. Nguyên tắc công khai

Chứng khoán là hàng hóa trừu tượng nên thị trường chứng khoán phải được xây dựng dựa trên hệ thống công bố thông tin tốt, minh bạch, kịp thời và dễ tiếp cận.

Sở giao dịch chứng khoán công bố các thông tin về giao dịch chứng khoán trên thị trường. Các tổ chức phát hành, niêm yết có nghĩa vụ phải công bố công khai các thông tin thường xuyên và đột xuất (thông tin tài chính định kỳ hàng năm của công ty, các sự kiện bất thường xảy ra đối với công ty, nắm giữ cổ phiếu của giám đốc, người quản lý, cổ đông đa số)

4.4 Nguyên tắc cạnh tranh

Theo nguyên tắc này, giá cả trên thị trường chứng khoán phản ánh quan hệ cung cầu về chứng khoán và thể hiện tương quan cạnh tranh giữa các công ty. Trên thị trường sơ cấp, các nhà phát hành cạnh tranh với nhau để bán chứng khoán của mình cho các nhà đầu tư, các nhà đầu tư được tự do lựa chọn các chứng khoán theo các mục tiêu của mình. Trên thị trường thứ cấp, các nhà đầu tư cũng cạnh tranh tự do để tìm kiếm cho mình một lợi nhuận cao nhất, và giá cả được hình thành theo phương thức đấu giá

4.5.  Nguyên tắc tập trung

Theo nguyên tắc này, các giao dịch chứng khoán chỉ diễn ra trên sở giao dịch và trên thị trường OTC dưới sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức tự quản.

5. Thực trạng của hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán tại Việt Nam

5.1 Ưu điểm

Thứ nhất, Tiết kiệm thời gian cho nhà đầu tư:

Không phải tất cả các nhà đầu tư chứng khoán đều là các nhà đầu tư full-time chuyên nghiệp, dành cả ngày ngồi trước màn hình máy tính để theo dõi thị trường; nhiều trong số đó là những người ở nhiều ngành nghề khác nhau tham gia đầu tư để kiếm thêm thu nhập thụ động. Vì vậy, tư vấn đầu tư cổ phiếu có thể giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian tìm hiểu thị trường, cập nhật các tin tức mới nhất từ thị trường.

Thứ hai, Hỗ trợ nhà đầu tư tối ưu hóa danh mục đầu tư, tối thiểu hóa rủi ro:

Những nhà đầu tư mới tham gia thị trường không có đủ kiến thức, am hiểu thị trường để lựa chọn ra những cổ phiếu tốt nhất để thêm vào danh mục đầu tư của mình. Thông qua việc phân tích cơ bản doanh nghiệp và thị trường, các nhà tư vấn đầu tư có thể chọn lọc và xây dựng cho khách của mình một danh mục đầu tư tối ưu nhất. Điều này sẽ giúp cho nhà đầu tư hạn chế những rủi ro có thể gặp phải khi lựa chọn cổ phiếu để đầu tư theo cảm tính và theo những thông tin không chính xác trên thị trường.

Thứ ba, Nhà đầu tư lựa chọn thông tin để quản lí chứng khoán tốt hơn

Nhà môi giới ban đầu đóng vai trò quản lý chứng khoán của bạn. Phần lớn các nhà đầu tư tham gia thị trường đều không chuyên nghiệp và không phải lúc nào cũng có thời gian để theo dõi thị trường. Môi giới viên lúc này sẽ cung cấp những biến động thị trường kịp thời, quản lý danh mục đầu tư, để báo với bạn khi cổ phiếu tăng hay rớt giá, nên mua hay bán cổ phiếu vào thời điểm nào.

Từ những thông tin được cung cấp từ nhà môi giới, nhà đầu tư có thêm những kiến thức về thị trường, nắm bắt kịp thời và đầy đủ biến động của thị trường. Từ đó, họ dần dần tích lũy kinh nghiệm đầu tư cũng như phán đoán cơ bản về thị trường.

5.2 Nhược điểm

Bên cạnh những lợi ích mà dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán mang lại, nó cũng có một số nhược điểm khiến nhà đầu tư e ngại như tính xác thực và đáng tin cậy của những thông tin được cung cấp. Đầu tư chứng khoán ngày càng phát triển, các chiêu trò lừa đảo liên quan đến lĩnh vực này càng tăng lên. Một số người tự nhận mình là “chuyên gia” nhưng thực chất không có nhiều kiến thức, kinh nghiệm đầu tư và đưa ra cho khách hàng những thông tin sai lệch. Các nhà đầu tư nhận được thông tin tư vấn từ nhiều phía với những phán đoán trái chiều, gây nhiễu loạn thông tin dẫn tới lựa chọn đầu tư thiếu hiệu quả, gây ra tổn thất nặng nề cho các nhà đầu tư.

Như vậy, những nhà đầu tư mới tham gia thị trường và chưa có kinh nghiệm nên tìm hiểu thật kỹ nếu muốn sử dụng dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán để lựa chọn cho mình những công ty tư vấn đầu tư và nhà môi giới uy tín nhất. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng nên tự học hỏi, tích lũy kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm đầu tư để có thể xây dựng những chiến lược đầu tư tối ưu nhất.

Trên đây là nội dung tư vấn của Phamlaw về hoạt động tư vấn đầu tư của công ty chứng khoán. Để biết thêm các thông tin chi tiết về vấn đề này, Quý bạn đọc có thể kết nối tổng đài 1900 để được tư vấn chuyên sâu. Ngoài ra, Luật Phamlaw còn cung cấp nhiều dịch vụ liên quan đến thành lập, giải thể, tổ chức lại doanh nghiệp,…Để được hỗ trợ các dịch vụ có liên quan đến các thủ tục hành chính, Quý khách hàng kết nối số hotline 091 611 0508 hoặc 097 393 8866, Phamlaw luôn sẵn sàng hỗ trợ.

5/5 - (1 bình chọn)