Hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan nhà nước

Câu hỏi: Về hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan nhà nước

Các Luật sư cho tôi hỏi, thế nào là hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan nhà nước được quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật TTHC?

Trả lời: (mang tính chất tham khảo)

Chào bạn, với trường hợp trên của bạn Phamlaw xin được tư vấn cho bạn như sau:

Khoản 1 Điều 30 Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định những khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án:

“Điều 30. Khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

1. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định, hành vi sau đây:

a) Quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo quy định của pháp luật;

b) Quyết định, hành vi của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính, xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng;

c) Quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức.

…”.

Quy định tại Điều 3 Khoản 6 Luật Tố tụng hành chính về giải thích từ ngữ thì quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức được hiểu là: “Quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức là những quyết định, hành vi chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác; quản lý, tổ chức cán bộ, kinh phí, tài sản được giao; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, chính sách, pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức”.

Ví dụ: Quyết định hành chính, hành vi hành chính về việc bổ nhiệm, điều động, nâng bậc lương, kỷ luật cán bộ, công chức (trừ hình thức kỷ luật buộc thôi việc).

Trên đây là câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn, nếu còn vướng mắc bạn vui lòng kết nối đến số điện thoại hotline của chúng tôi để được tư vấn.

Trân trọng./

=========================
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết.

Công ty tư vấn Luật Phamlaw

Hotline: 097.393.8866; Tổng đài tư vấn pháp luật
Email : pham.lawyer8866@gmail.com

 

 

 

Rate this post