Thiếu tài liệu chứng minh sau khi bổ sung thì Tòa án sẽ giải quyết ra sao?

Thiếu tài liệu chứng minh sau khi bổ sung thì Tòa án sẽ giải quyết ra sao?
Email: truongdo34@…….
Các Luật sư, cho tôi hỏi: Tôi đang tiến hành khởi kiện quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân huyện. Sau khi nộp hồ sơ thì Tòa án yêu cầu tôi khởi kiện bổ sung đơn khởi kiện và nộp tài liệu chứng minh. Tôi có làm đơn lại trong thời hạn 10 ngày nhưng không cung cấp thêm tài liệu. Trong trường hợp này có trả lại đơn hay xử lý như thế nào?
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời: (mang tính chất tham khảo)

Chào bạn, với trường hợp trên của bạn Phamlaw xin được tư vấn cho bạn như sau:

Theo hướng dẫn tại Điều 13 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29/7/2011 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện thì trong trường hợp Tòa án yêu cầu sửa đơn khởi kiện mà người khởi kiện không sửa thì Tòa án sẽ trả lại đơn khởi kiện.

Đây là trường hợp người khởi kiện đã sửa lại đơn khởi kiện nhưng chỉ không nộp theo đơn khởi kiện các tài liệu chứng minh khác.

Theo quy định tại Điều 78 Luật TTHC 2015 thì những tài liệu, chứng cứ mà đương sự có nghĩa vụ xuất trình là:

Điều 78. Nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hành chính

1. Người khởi kiện có nghĩa vụ cung cấp bản sao quyết định hành chính hoặc quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, bản sao quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có), cung cấp chứng cứ khác để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình; trường hợp không cung cấp được thì phải nêu rõ lý do.

2. Người bị kiện có nghĩa vụ cung cấp cho Tòa án hồ sơ giải quyết khiếu nại (nếu có) và bản sao các văn bản, tài liệu mà căn cứ vào đó để ra quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh hoặc có hành vi hành chính.

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Tại khoản 2 Điều 118 Luật TTHC có quy định:“…2. Kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Trường hợp vì lý do khách quan mà người khởi kiện không thể nộp đầy đủ các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Các tài liệu, chứng cứ khác, người khởi kiện phải tự mình bổ sung hoặc bổ sung theo yêu cầu của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án”.

Như vậy, việc nộp các tài liệu chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là bắt buộc tuy nhiên không đòi hỏi đương sự phải nộp ngay toàn  bộ các tài liệu, chứng cứ mà có thể xuất trình chứng cứ trong suốt quá trình giải quyết vụ án. Trong trường hợp người khởi kiện không nộp được bất cứ tài liệu, chứng cứ nào theo quy định tại Điều 78 Luật TTHC kèm theo Đơn khởi kiện thì việc khởi kiện là chưa đủ điều kiện khởi kiện và áp dụng điểm c, khoản 1, Điều 123 Luật TTHC để trả lại đơn khởi kiện do “Thiếu một trong các điều kiện”.

Trên đây là câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi: “Thiếu tài liệu chứng minh sau khi bổ sung thì Tòa án sẽ giải quyết ra sao?” của bạn, nếu còn vướng mắc bạn vui lòng kết nối đến số điện thoại hotline của chúng tôi để được tư vấn.

Trân trọng./

=========================
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết.

Công ty Luật Phamlaw

Tầng 7, tòa nhà Zen Tower
số 12, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
Hotline: 097.393.8866; Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 
Email : pham.lawyer8866@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Rate this post