Mẫu đơn, thủ tục kháng cáo bản án, quyết định hành chính

Phamlaw xin được tư cung cấp thông tin dưới đây về mẫu đơn, thủ tục kháng cáo bản án hay các quyết định hành chính để Quý bạn đọc và Quý khách hàng cùng tham khảo:
Thứ nhất: Người có quyền kháng cáo: (Điều 174 Luật Tố tụng hành chính 2010)
Đương sự hoặc người đại diện của đương sự có quyền làm đơn kháng cáo bản án, quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết vụ án của Toà án cấp sơ thẩm để yêu cầu Toà án cấp trên trực tiếp giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm.
Thứ hai: Thời hạn kháng cáo: (Điều 176 Luật Tố tụng hành chính 2010)
– Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Toà án cấp sơ thẩm là 15 ngày, kể từ ngày Toà án tuyên án; trường hợp đương sự vắng mặt tại phiên toà thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày bản án được giao cho họ hoặc được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi họ cư trú hoặc nơi có trụ sở, trong trường hợp đương sự là cơ quan, tổ chức.
– Thời hạn kháng cáo đối với quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án của Toà án cấp sơ thẩm là 07 ngày, kể từ ngày người có quyền kháng cáo nhận được quyết định.
– Trong trường hợp đơn kháng cáo gửi qua bưu điện thì ngày kháng cáo được tính căn cứ vào ngày bưu điện nơi gửi đóng dấu ở phong bì.
– Việc kháng cáo quá hạn có thể được chấp nhận nếu có lý do chính đáng
Thứ ba: Đơn kháng cáo: (Điều 175 Luật Tố tụng hành chính)
– Đơn kháng cáo phải có các nội dung chính sau đây:
+ Ngày, tháng, năm làm đơn kháng cáo;
+ Tên, địa chỉ của người kháng cáo;
+ Kháng cáo phần nào của bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật;
+ Lý do của việc kháng cáo và yêu cầu của người kháng cáo;
+ Chữ ký hoặc điểm chỉ của người kháng cáo.
– Đơn kháng cáo phải được gửi cho Tòa án cấp sơ thẩm đã ra bản án, quyết định sơ thẩm.
– Nếu đơn kháng cáo gửi cho Tòa án cấp phúc thẩm thì Tòa án đó phải chuyển cho Tòa án cấp sơ thẩm để tiến hành các thủ tục cần thiết và gửi kèm hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp phúc thẩm.
– Kèm theo đơn kháng cáo là tài liệu, chứng cứ bổ sung, nếu có để chứng minh cho kháng cáo của mình là có căn cứ và hợp pháp.
*Đơn mẫu:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHÁNG CÁO 

Kính gửi: Toà án nhân dân (1)……………………………………………

Người kháng cáo: (2)……………………………………………………….………..

Địa chỉ: (3) …………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………….

Là: (4)………………………….………………………………………………………

Kháng cáo: (5)……..………………………………………….…………….………..

………………………………………………………………………………………..

Lý do của việc kháng cáo: (6) ……………………………………………….………

………………………………………………………………………………………..

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây: (7) …………………

…………………………….………………………………………………………….

Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có: (8)

1……………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………………………

Người kháng cáo (9)

(Ký tên hoặc điểm chỉ)

Họ và tên

Hướng dẫn cách ghi  mẫu đơn kháng cáo

(1) Ghi tên Toà án đã xét xử sơ thẩm vụ án.

 –  Nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện Y, tỉnh ĐN);

  –  Nếu là  Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội). Cần ghi địa chỉ cụ thể của Toà án (nếu đơn kháng cáo được gửi qua bưu điện).

(2) Nếu người kháng cáo

 –  Đối với cá nhân, thì ghi họ và tên của cá nhân đó;

 –  Đối với người kháng cáo là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó (ghi như đơn kháng cáo) và ghi họ và tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Người kháng cáo: Tổng công ty X do ông Nguyễn Văn A, Tổng giám đốc làm đại diện).

(3) – Trường hợp người kháng cáo là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú  của họ(ví dụ: Địa chỉ: trú tại thôn B, xã C, huyện H, tỉnh T);

     –  Trường hợp người kháng cáolà cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Địa chỉ: có trụ sở tại số 20 phố NP, quận Đ, thành phố H).

(4) Ghi tư cách pháp lý của người kháng cáo

Ví dụ:  Ghi rõ là nguyên đơn  hay là bị đơn trong vụ án hành chính; là người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn Trần Văn Nam trú tại nhà số 34 phố X, quận H, thành phố H theo uỷ quyền ngày…tháng…năm…; là người đại diện theo uỷ quyền của Công ty XNK A do ông Nguyễn Văn Nam – Tổng Giám đốc đại diện theo giấy ủy quyền ngày…tháng…năm…).

(5) Ghi cụ thể kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm

 – Trường hợp kháng cáo toàn bộ bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật đó  như kháng cáo toàn bộ bản án hành chính sơ thẩm số 01/2006/HC-ST ngày 15/01/2006 của Toà án nhân dân tỉnh H.

–  Trường hợp kháng cáo một phần bản án thì ghi rõ kháng cáo. Ví dụ chỉ kháng cáo việc chia tài  sản  ngoài ra  các vấn đề khác giữ nguyên.

  (6) Ghi lý do cụ thể của việc kháng cáo:  căn cứ kháng cáo

 (7) Nêu cụ thể từng vấn đề mà người kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết ví dụ như :

 – Yêu cầu sửa bản án sơ thẩm theo hướng hủy quyết định hành chính; yêu cầu người có thẩm quyền thực hiện hành vi hành chính theo đúng pháp luật.

  – Yêu cầu cầu sửa bản án sơ thẩm theo hướng bồi thường thiệt hại do quyết định hành chính, hoặc hành vi hành chính gây ra.

 (8) Trường hợp có các tài liệu, chứng cứ bổ sung thì phải ghi đầy đủ tên các tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo.

(9) -Trường  hợp  người kháng cáo là cá nhân, thì phải ký tên hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ và tên của người kháng cáo đó;

 – Trường hợp người kháng cáo là cơ quan, tổ chức kháng cáo, thì người đại điện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức kháng cáo ký tên, ghi rõ họ và tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

Trên đây là nội dung tư vấn của Phamlaw về  mẫu đơn, thủ tục kháng cáo bản án, quyết định hành chính để Quý bạn đọc và Quý khách hàng tham khảo, nếu còn vướng mắc hoặc có nội dung cần được tư vấn hay trợ giúp pháp lý, hãy kết nối đến tổng đài tư vấn pháp luật chuyên sâu 1900 2118 để được hỗ trợ.

4/5 - (3 bình chọn)