Tranh Tụng – Hành Chính

Đất cấp không đúng đối tượng không thể thu hồi khi nào?

Đất cấp không đúng đối tượng, không thể thu hồi khi nào?

Tóm tắt câu hỏi: Xin chào Luật sư Phạm Law, tôi có câu hỏi rất mong nhận được sự tư vấn từ Luật sư như...

Quản lý nhà nước về thi hành án hành chính

Quản lý nhà nước về thi hành án hành chính

Căn cứ Điều 246 Luật Tố tụng hành chính 2010: Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác thi hành...

Quy định trách nhiệm việc thực hiện yêu cầu thi hành án

Quy định trách nhiệm việc thực hiện yêu cầu thi hành án

* Trách nhiệm thực hiện yêu cầu thi hành án Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của cơ...

Bản án, quyết định của Toà án về vụ án hành chính được thi hành

Bản án, quyết định của Toà án về vụ án hành chính được thi hành

*Những bản án, quyết định của Toà án về vụ án hành chính được thi hành Bản án, quyết định hoặc phần...

căn cứ kháng nghị theo thủ tục tái thẩm

Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm

“Tái thẩm là xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì có những...

Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

“Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng...

Quy định về hoãn phiên tòa phúc thẩm

Căn cứ theo Điều 201, Luật Tố Tụng hành chính năm 2010 1. Các trường hợp phải hoãn phiên toà: a) Các trường...

Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm hành chính

Bản án sơ thẩm hành chính khi bị kháng cáo sẽ được xét xử phúc thẩm. Bản án của tòa phúc thẩm gọi là...

Một số quy định cần biết trước phiên tòa phúc thẩm

Thứ nhất: Bổ sung chứng cứ mới Căn cứ theo Điều 189, Luật Tố tụng hành chính năm 2010 thì: – Trước khi...

Quyền nghĩa vụ của người khởi kiện trong việc thi hành bản án, quyết định hành chính

Quyền nghĩa vụ của người khởi kiện trong việc thi hành bản án, quyết định hành chính

Khi các cá nhân, tổ chức khởi kiện vụ án hành chính yêu cầu Tòa án giải quyết, phán quyết của Tòa án bằng...

Quyền, nghĩa vụ người khởi kiện trong thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm

Trong các vụ án hành chính, có những sai lầm, thiếu sót có thể phát hiện ngay khi bản án, quyết định chưa có...

Mẫu đơn, thủ tục kháng cáo bản án, quyết định hành chính

Phamlaw xin được tư cung cấp thông tin dưới đây về mẫu đơn, thủ tục kháng cáo bản án hay các quyết định...

Quyền khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện hành chính

Quyền khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện hành chính

Theo quy định của Pháp luật, khi nhận đơn khởi kiện, xét thấy vụ việc và đơn khởi kiện đúng theo quy...

Thời hiệu khởi kiện trong vụ án hành chính

Thời hiệu khởi kiện trong vụ án hành chính

Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà cá nhân, cơ quan, tổ chức được quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án...

Hướng dẫn hồ sơ và mẫu đơn khởi kiện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (đơn mẫu) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc...

Xác định bên bị kiện khi khởi kiện

Vấn đề xác định bên bị kiện trong vụ án hành chính được quy định tại Khoản 7 Điều 3 Luật Tố tụng...

Người khởi kiện cần biết khi xét xử phúc thẩm

Căn cứ theo Điều 173, Luật Tố tụng hành chính (TTHC) năm 2010: “xét xử phúc thẩm là việc Toà án cấp trên...

Quyền, nghĩa vụ của luật sư, trợ giúp viên pháp lý trong việc giải quyết khiếu nại

Quyền, nghĩa vụ của luật sư, trợ giúp viên pháp lý trong việc giải quyết khiếu nại

Căn cứ theo Điều 16, luật khiếu khiếu nại 2011 thì luật sư, trợ giúp viên pháp lý có quyền hạn và nghĩa vụ...

Mẫu đơn khiếu nại, tố cáo

Mẫu đơn khiếu nại, tố cáo

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc >>> Tư vấn luật miễn phí...

Trình tự, thời gian giải quyết đơn từ khiếu nại

*Trước hết, khiếu nại được hiểu: là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ...