Mẫu đơn khiếu nại, tố cáo

Phamlaw xin được cung cấp mẫu đơn khiếu nại tố cáo theo quy định năm 2019 cho Quý khách hàng tham khảo.

I. Mẫn đơn khiếu nại

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

>>> Tư vấn luật miễn phí

ĐƠN KHIẾU NẠI (HOẶC TỐ CÁO)

(Về việc…………………..)

 1. Kính gửi:……………. (Tên cơ quan, tổ chức, cán bộ có thẩm quyền giải quyết)
 2. Lược ghi lý lịch người gửi đơn

Tên tôi là:……………………………. sinh ngày……….tháng……….năm……………………………………………………………………………

Thường trú tại:………………………. Số passport (hộ chiếu) ……………………………………………………………………………………….

Ngày và nơi cấp:…………………….. hiện đang (làm gì, ở đâu): …………………………………………………………………………………..

 1. Giải trình vụ việc (cần khiếu nại, tố cáo)

Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết.

(Nếu quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm, bị giải quyết sau thì viết đơn khiếu nại).

(Nếu người thực hiện hành vị phạm tội, hành vi xâm phạm quyền lợi của xã hội, của bản thân, của người xung quanh một cách sai pháp luật, trái với đạo đức xã hội thì nêu rõ tên là đơn tố cáo).

 1. Nêu yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • Đề ghị thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, chứng cứ, người biết việc làm chứng…). Giải quyết lại theo đúng chính sách pháp luật, đúng quyền lợi hợp pháp.
 • Đề nghị áp dụng hình thức xử lí thích đáng đối với người bị khiếu nại, tố cáo.
 1. Lời cam đoan

Tôi xin cam đoan trước cơ quan tổ chức, về nội dung khiếu nại (tố cáo) trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại (tố cáo).

Mong quý cơ quan sớm xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan!

 

(Địa danh) Ngày…. tháng… năm….

Người làm đơn

    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

—————-

Lưu ý: Mẫu đơn trên mang tính tham khảo, để được hướng dẫn và tư vấn cụ thể Quý khách hàng vui lòng kết nối đến các luật sư, chuyên gia pháp lý của Phamlaw qua tổng đài để được hỗ trợ tư vấn tốt hơn Quý khách.

 

II. Mẫu đơn tố cáo

Đây là mẫu đơn thực tế do Luật Phamlaw hỗ trợ cho quý khách hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…. tháng …. năm 2019

 

ĐƠN TỐ CÁO 

(về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản người khác)

Kính gửi:·         Công an Quận: ……………………… Thành phố Hà Nội

·         Viện kiểm sát nhân dân Quận: ………………………..Thành phố Hà Nội

Tên Tôi là ………….đại diện cho tập thể anh em thương binh tiểu đoàn …, Trung đoàn…., Sư đoàn ……., chiến đấu tại mặt trận …………… gồm:

 1. Lê Văn Á             Số CMND:…………………         Quốc tịch: Việt Nam

Thường trú tại:…………………………………………………………………………………..

 1. Nguyễn Văn C Số CMND: ………………..         Quốc tịch: Việt Nam

Thường trú tại:…………………………………………………………………………………..

 1. Lê Đức H Số CMND: …………………        Quốc tịch: Việt Nam

Thường trú tại:…………………………………………………………………………………

 1. Trần Văn N             Số CMND: ………………           Quốc tịch: Việt Nam

Thường trú tại:…………………………………………………………………………………..

Tập thể anh em chúng tôi có trụ sở tại: Số nhà…………………………………………………….. thành phố Hà Nội.

Được thành lập theo quyết định số:……………………………………Do…………………….

…………………………Cấp ngày…..tháng…..năm……..

Chúng tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của:

 1. Anh Nguyễn Văn B

Địa chỉ: Thôn A, Xã B, Quận/Huyện……………….., Tỉnh/TP…………………………

 1. Anh Trần Văn C

Địa chỉ: Thôn A, Xã B, Quận/Huyện……………….., Tỉnh/TP………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Nội dung vụ việc như sau: (Trong phần này khách hàng trình bầy và tố cáo rõ hành vi vi phạm pháp luật với các nội dung: Thời gian, hành vi … hủy hoại tài sản là ngôi nhà diện tích……………… cũng như những tài sản khác gồm: Tiền, vật, giấy tờ có giá khác…Tổng giá trị hủy hoại tài sản ước tính khoảng:…………mà không có một văn bản pháp lý cưỡng chế hay tịch thu nào từ phía các cơ quan nhà nước.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ theo Điều 178, Bộ Luật Hình sự 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017 về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản người khác:

“Điều 178. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, tài sản là di vật, cổ hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa hoặc tài sản trị giá dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

c) Gây thiệt hại tài sản là bảo vật quốc gia;

d) Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Để che giấu tội phạm khác;

e) Vì lý do công vụ của người bị hại;

g) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm:

a) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm”.

Để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tôi, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây:

1. Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử ông… (người trực tiếp hoặc gián tiếp hủy hoại tài sản) về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

2. Buộc ông……………………………………….. phải bồi thường và khôi phục toàn bộ thiệt hại cho chúng tôi.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

Kính mong Qúy cơ quan xem xét và giải quyết.

Xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu kèm theo:

Người tố cáo

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Trên đây là mẫu đơn khiếu nại tố cáo mới nhất hiện hành. Quý khách hàng có nhu cầu hỗ trợ thêm các thông tin tư vấn có liên quan đến cách soạn thảo đơn từ khiếu nại tố cáo, căn cứ pháp lý có liên quan đến khiếu nại, tố cáo…vui lòng kết nối đến số tư vấn dịch vụ 097 393 8866 hoặc 091 611 0508. Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6284. Hỗ trợ 24/7.

> Xem thêm: hỗ trợ Dịch vụ quyết toán thuế

 

 

 

 

 

 

 

3.5/5 - (2 bình chọn)