Quyền khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện hành chính

Quyền khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện hành chính

Theo quy định của Pháp luật, khi nhận đơn khởi kiện, xét thấy vụ việc và đơn khởi kiện đúng theo quy định của pháp luật thì Tòa án phải tiến hành thủ tục tiếp theo là thụ lý vụ án. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào nhận được đơn khởi kiện Tòa án có thẩm quyền cũng thụ lý vụ án, có những trường hợp Tòa án không chấp nhận thụ lý bằng việc trả lại đơn khởi kiện cho đương sự.

Quyen Khieu Nai Ve Viec Tra Lai Don Khoi Kien Hanh Chinh
Quyền khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện hành chính

1. Các trường hợp trả lại đơn khởi kiện

Tại Điều 123 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 có quy định về những trường hợp trả lại đơn khởi kiện trong vụ án hành chính như sau:

Người khởi kiện không có quyền khởi kiện.

– Người khởi kiện không có năng lực hành vi tố tụng hành chính đầy đủ;

– Trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khởi kiện nhưng người khởi kiện đã khởi kiện đến Tòa án khi còn thiếu một trong các điều kiện đó.

– Sự việc đã được giải quyết bằng bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

– Sự việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

– Người khởi kiện lựa chọn giải quyết vụ việc theo thủ tục giải quyết khiếu nại trong trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật tố tụng hành chính 2015.

– Đơn khởi kiện không có đủ nội dung quy định tại khoản 1 Điều 118 của Luật Tố tụng hành chính 2015 mà không được người khởi kiện sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 122 của Luật này.

– Hết thời hạn được thông báo quy định tại khoản 1 Điều 125 của Luật tố tụng hành chính 2015 mà người khởi kiện không xuất trình biên lai nộp tiền tạm ứng án phí cho Tòa án, trừ trường hợp người khởi kiện được miễn nộp tiền tạm ứng án phí, không phải nộp tiền tạm ứng án phí hoặc có lý do chính đáng.

Điều cần nói của quy định tại Điều 123 Luật Tố tụng hành chính là khi trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho người khởi kiện, Thẩm phán phải có văn bản ghi rõ lý do trả lại đơn khởi kiện. Văn bản trả lại đơn khởi kiện được gửi ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp. Đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ mà Thẩm phán trả lại cho người khởi kiện phải được sao lại và lưu tại Tòa án để làm cơ sở giải quyết khiếu nại, kiến nghị khi có yêu cầu. Đây là quy định giúp cho các đương sự thực hiện quyền khiếu nại khi họ bị Tòa án trả lại đơn khởi kiện không đúng. Bài viết này quý‎ độc giả sẽ được tiếp tục giới thiệu quy định về quyền khiếu nại khi bị trả lại đơn khởi kiện trong vụ án hành chính.

2. Trình tự, thủ tục khiếu nại việc trả lại đơn khởi kiện

Quyền khiếu nại khi trả lại đơn khởi kiện là quyền cơ bản của người khởi kiện, xuất phát từ nhận thức chủ quan của họ khi cho rằng quyết định trả lại đơn khởi kiện của Tòa án là không đúng, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Nếu không quy định về quyền khiếu nại khi trả lại đơn khởi kiện thì sẽ có những trường hợp bất cập xảy ra khi quyết định trả lại đơn là theo ‎‎ý thức chủ quan của Thẩm phán. Quyền khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện được quy định tại Điều 124 Luật Tố tụng hành chính 2015, theo đó trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lại đơn khởi kiện, người khởi kiện có quyền khiếu nại với Tòa án đã trả lại đơn khởi kiện, nếu người khởi kiện xét thấy lý do trả lại đơn khởi kiện củaThẩm phán đưa ra không đúng như các trường hợp pháp luật đã nêu trên thì có quyền khiếu nại.

Ngay sau khi nhận được khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện của người khởi kiện, Chánh án Tòa án đã trả lại đơn khởi kiện phải phân công một Thẩm phán xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải mở phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại. Phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại có sự tham gia của đại diện Viện kiểm sát cùng cấp và đương sự có khiếu nại. Trường hợp người khởi kiện, Kiểm sát viên vắng mặt thì Thẩm phán vẫn tiến hành phiên họp. Thẩm phán căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc trả lại đơn khởi kiện, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát và người khởi kiện có khiếu nại tại phiên họp, ra một trong các quyết định sau đây:

  • Giữ nguyên việc trả lại đơn khởi kiện và thông báo cho người khởi kiện, Viện kiểm sát cùng cấp.
  • Nhận lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo để tiến hành việc thụ lý vụ án.

Trường hợp người khởi kiện không đồng ý với quyết định trả lời khiếu nại của Thẩm phán thì trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định trả lời khiếu nại, người khởi kiện có quyền khiếu nại với Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp xem xét, giải quyết. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp giải quyết và đây là quyết định giải quyết cuối cùng. Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp phải ra một trong các quyết định sau:

  • Giữ nguyên việc trả lại đơn khởi kiện.
  • Yêu cầu Tòa án cấp sơ thẩm nhận lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo để tiến hành việc thụ lý vụ án.

Các quyết định này phải được gửi ngay cho người khởi kiện, Viện kiểm sát cùng cấp, Viện kiểm sát đã kiến nghị và Tòa án đã ra quyết định trả lại đơn khởi kiện.

Xem thêm: >>> Dịch vụ tranh tụng trong vụ án hành chính

Trên đây là nội dung tư vấn của Phamlaw về quyền khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện hành chính trong trường hợp người khởi kiện bị trả lại đơn. Quý bạn đọc, Quý khách hàng nếu có nhu cầu được tư vấn hoặc tìm hiểu thêm vui lòng kết nối đến tổng đài tư vấn pháp luật 1099 6284 để được giải đáp.

3.7/5 - (3 bình chọn)