Hành chính – phiên tòa sơ thẩm

Hành chính – phiên tòa sơ thẩm

Quyền khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện hành chính
Quyền khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện hành chính Theo quy định của Pháp luật, khi nhận đơn khởi kiện, xét thấy vụ việc và đơn khởi kiện đúng theo quy định của pháp luật thì Tòa
Thời hiệu khởi kiện trong vụ án hành chính
Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà cá nhân, cơ quan, tổ chức được quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết vụ án hành chính bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm;
Hướng dẫn hồ sơ và mẫu đơn khởi kiện
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (đơn mẫu) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                   ….(1).ngày…..tháng…..năm….. ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH Kính gửi: Tòa án nhân dân (2)……………………………………………………………………………………. Họ và tên người khởi kiện,
Xác định bên bị kiện khi khởi kiện
Vấn đề xác định bên bị kiện trong vụ án hành chính được quy định tại Khoản 7 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính có quy định: “Người bị kiện là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyết định
Điều kiện, thủ tục khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án
Theo quy định của Luật tố tụng hành chính năm 2010 thì Toà án nhân dân các cấp có thẩm quyền giải quyết các vụ án hành chính do công dân, cơ quan, tổ chức khởi kiện. Trước đây, theo