Hành chính – Phiên tòa phúc thẩm

Quy định về hoãn phiên tòa phúc thẩm

Căn cứ theo Điều 201, Luật Tố Tụng hành chính năm 2010 1. Các trường hợp phải hoãn phiên toà: a) Các trường...

Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm hành chính

Bản án sơ thẩm hành chính khi bị kháng cáo sẽ được xét xử phúc thẩm. Bản án của tòa phúc thẩm gọi là...

Một số quy định cần biết trước phiên tòa phúc thẩm

Thứ nhất: Bổ sung chứng cứ mới Căn cứ theo Điều 189, Luật Tố tụng hành chính năm 2010 thì: – Trước khi...

Mẫu đơn, thủ tục kháng cáo bản án, quyết định hành chính

Phamlaw xin được tư cung cấp thông tin dưới đây về mẫu đơn, thủ tục kháng cáo bản án hay các quyết định...

Người khởi kiện cần biết khi xét xử phúc thẩm

Căn cứ theo Điều 173, Luật Tố tụng hành chính (TTHC) năm 2010: “xét xử phúc thẩm là việc Toà án cấp trên...