Thủ tục kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số

Thủ tục kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số

Thưa Luật sư.

Tôi muốn kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số, nhưng tôi không biết điều kiện kinh doanh dịch vụ này được pháp luật quy định như thế nào? Rất mong Luật sư có thể tư vấn giúp tôi.

Cảm ơn Luật sư!

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Luật PhamLaw. Với câu hỏi của bạn, Phamlaw xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Nghị định 130/2018/NĐ-CP

NỘI DUNG TƯ VẤN

1. Chữ ký số (token) là gì?

Căn cứ khoản 6 điều 3 Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số thì: Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác:

 • Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trong cùng một cặp khóa;
 • Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên.

Chứng thực chữ ký số công cộng là một loại hình dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cung cấp cho thuê bao để xác thực việc thuê bao là người đã ký số trên thông điệp dữ liệu.

2. Điều kiện hoạt động của đơn vị chứng thực chữ ký số

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 130/2018/NĐ-CP, Tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng được cung cấp dịch vụ khi đáp ứng các điều kiện sau:

Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng được phép cung cấp dịch vụ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, đơn vị chứng thực phải có giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Giấy phép cấp cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng phải có thời hạn 10 năm.

Thứ hai, các đơn vị này phải có chứng thư số do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia cấp. Chứng thư số là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp nhằm cung cấp thông tin định danh cho khóa công khai của một cơ quan, tổ chức, cá nhân, từ đó xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân là người ký chữ ký số bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng.

3. Điều kiện cấp phép kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 130/2018/NĐ-CP, để được cấp phép kinh doanh dịch vụ chữ ký số phải đáp ứng các điều kiện dưới đây:

Thứ nhất, điều kiện về chủ thể

Chủ thể phải là doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam.

Thứ hai, điều kiện về tài chính:

– Ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam không dưới 05 (năm) tỷ đồng để giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù có thể xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ do lỗi của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng và thanh toán chi phí tiếp nhận và duy trì cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi giấy phép;

– Nộp phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số đầy đủ (trong trường hợp cấp lại giấy phép).

Thứ ba, điều kiện về nhân sự:

– Doanh nghiệp phải có nhân sự chịu trách nhiệm: Quản trị hệ thống, vận hành hệ thống và cấp chứng thư số, bảo đảm an toàn thông tin của hệ thống;

– Nhân sự quy định tại điểm a khoản này phải có bằng đại học trở lên, chuyên ngành an toàn thông tin hoặc công nghệ thông tin hoặc điện tử viễn thông.

Thứ tư, điều kiện về kỹ thuật:

– Thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Lưu trữ đầy đủ, chính xác và cập nhật thông tin của thuê bao phục vụ việc cấp chứng thư số trong suốt thời gian chứng thư số có hiệu lực;

+ Lưu trữ đầy đủ, chính xác, cập nhật danh sách các chứng thư số có hiệu lực, đang tạm dừng và đã hết hiệu lực và cho phép và hướng dẫn người sử dụng Internet truy nhập trực tuyến 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần;

+ Đảm bảo tạo cặp khóa chỉ cho phép mỗi cặp khóa được tạo ra ngẫu nhiên và đúng một lần duy nhất; có tính năng đảm bảo khóa bí mật không bị phát hiện khi có khóa công khai tương ứng;

+ Có tính năng cảnh báo, ngăn chặn và phát hiện truy nhập bất hợp pháp trên môi trường mạng;

+ Được thiết kế theo xu hướng giảm thiểu tối đa sự tiếp xúc trực tiếp với môi trường Internet;

+ Hệ thống phân phối khóa cho thuê bao phải đảm bảo sự toàn vẹn và bảo mật của cặp khóa. Trong trường hợp phân phối khóa thông qua môi trường mạng máy tính thì hệ thống phân phối khóa phải sử dụng các giao thức bảo mật đảm bảo không lộ thông tin trên đường truyền.

– Có phương án kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu đảm bảo an toàn hệ thống thông tin và các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số đang có hiệu lực;

– Có các phương án kiểm soát sự ra vào trụ sở, quyền truy nhập hệ thống, quyền ra vào nơi đặt thiết bị phục vụ việc cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số;

– Có các phương án dự phòng đảm bảo duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra;

– Có phương án cung cấp trực tuyến thông tin thuê bao cho Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia, phục vụ công tác quản lý nhà nước về dịch vụ chứng thực chữ ký số;

– Toàn bộ hệ thống thiết bị sử dụng để cung cấp dịch vụ đặt tại Việt Nam;

– Có trụ sở, nơi đặt máy móc, thiết bị phù hợp với yêu cầu của pháp luật về phòng, chống cháy, nổ; có khả năng chống chịu lũ, lụt, động đất, nhiễu điện từ, sự xâm nhập bất hợp pháp của con người;

– Có quy chế chứng thực theo mẫu quy định tại quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.

4. Thủ tục kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số

Để kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số, trước tiên cần thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Sau đó, chủ doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Thủ tục kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số bao gồm các bước sau:

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp

Bạn có thể lựa chọn một trong các loại hình doanh nghiệp sau: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH (2 thành viên trở lên), Công ty cổ phần.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty (doanh nghiệp tư nhân không cần có điều lệ).
 • Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân đối với cá nhân, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp nộp trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc nộp trực tuyến tại trang web Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và trả kết quả

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ trả lời về tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp phải sửa đổi, bổ sung sẽ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Sau khi đăng ký thành lập công ty thành công, chủ doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có mã số doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế.

Bước 4:  Xin cấp Giấy phép cung ứng dịch vụ chứng thực chữ ký số

Hồ sơ cấp giấy phép:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.
 • Giấy xác nhận ký quỹ của một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam. Giấy xác nhận này phải bao gồm, nhưng không giới hạn, điều khoản cam kết thanh toán vô điều kiện và không hủy ngang cho Bên nhận ký quỹ bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn của khoản tiền ký quỹ để giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù có thể xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ do lỗi của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng và thanh toán chi phí tiếp nhận và duy trì cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi giấy phép.
 • Hồ sơ nhân sự gồm: Sơ yếu lý lịch, bằng cấp, chứng chỉ của đội ngũ cán bộ kỹ thuật tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số của doanh nghiệp.
 • Phương án kỹ thuật nhằm đảm bảo điều kiện về kỹ thuật.
 • Quy chế chứng thực theo mẫu quy định tại Quy chế chứng thực; của Tổ chức cung cấp chứng thực chữ ký số quốc gia.

Bước 5: Nộp hồ sơ và nhận kết quả:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện thẩm tra hồ sơ và cấp giấy phép cho doanh nghiệp; trong trường hợp doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện cấp phép; trong thời hạn 50 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số được cấp có thời hạn 10 năm. Trường hợp từ chối, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

Trên đây là nội dung tư vấn của Phamlaw về thủ tục kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số. Nếu bạn còn vướng mắc hoặc muốn được hỗ trợ tư vấn, vui lòng kết nối đến tổng đài tư vấn của chúng tôi. Hỗ trợ dịch vụ qua các đầu số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508.

Thủ tục kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số – Luật Phamlaw

5/5 - (1 bình chọn)