Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Đối với nền kinh tế thế giới hiện nay, đầu tư nước ngoài trở thành nhu cầu không thể thiếu của mỗi quốc gia, mỗi nhà đầu tư. Đặc biệt đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, thu hút vốn đầu tư nước ngoài giúp đầy nhanh tốc độ phát triển kinh tế đất nước. Thông qua thu hút vốn đầu tư nước ngoai, Việt Nam có nhiều cơ hội hơn trong việc tiếp nhận kỹ thuật, công nghệ và kinh nghiệm quản lý tiên tiến của ngước ngoài góp phần nâng cao khả năng thâm nhập thị trường thế giới, tăng tiềm năng xuất khẩu. Vậy doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì? Kính mời quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây của Luật Phamlaw chúng tôi.

1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quan niệm thế giới

Trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh, vào những năm 70 của thế kỷ 19, các nhà tư bản nước ngoài, đặc biệt là các nhà tư bản Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha..do tích lũy được những khoản tư bản to lớn nên đã tiến hành các hoạt động xuất khẩu tư bản ra khỏi nước mình tới những nước có chênh lệch địa tô tư bản lớn để thu lại lợi nhuận cho mình.

Dần dần, bên cạnh các nước nói trên, các tập đoàn tư bản hàng đầu thế giới xuất hiện từ một số nước tư bản mới như Nhật, Singapore, Đài Loan…đã tiến hành hoạt động đầu tư trực tiếp tại hầu khắp mọi châu lục trên thế giới. Việc đầu tư tư bản ra nước ngoài của các nhà tư bản, của các cá nhân các nước ra nước ngoài hình thành nên các nhà đầu tư nước ngoài là các tổ chức kinh tế, các cá nhân nước ngoài đầu tư vào nước sở tại. Các nhà đầu tư nước ngoài là các chủ thể quan trọng của đầu tư trực tiếp nước ngoài hình thành nên các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Từ hình thức kinh doanh trên của các công ty xuyên quốc gia có thể hiểu: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là một hình thức tổ chức kinh doanh quốc tế trong đó có ít nhất một bên là nhà đầu tư nước ngoài, bỏ vốn đầu tư trực tiếp để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động dịch vụ hoặc các hoạt động nghiên cứu vì mục tiêu sinh lời phù hợp với các quy định luật pháp của nước sở tại và thông lệ quốc tế. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện việc đầu tư trực tiếp của các nhà đầu tư nước ngoài vào các nước sở tại, nó là hình thức mà nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp bỏ vốn vào kinh doanh ở một nước khác.

2 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo pháp luật Việt Nam

Hiện nay, hoạt động đầu tư nước ngoài đang diễn ra ở hầu hết các quốc gia trên thế giới và ngày càng có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế toàn cầu. Tại Việt Nam, nhu cầu đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam ngày càng tăng lên thì việc thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng trở nên phổ biến. Khái niệm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được nhiều cá nhân, tổ chức kinh tế quốc tế đưa ra nhằm mục đích giúp các quốc gia hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô về đầu tư nước ngoài tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động tự do hóa thương mại, đầu tư quốc tế.

Từ khi Việt Nam ban hành Luật Đầu tư năm 2005 đã có rất nhiều cách hiểu về Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Khoản 6 Điều 3 của Luật Đầu tư năm 2005 đã định nghĩa: “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại”.

Tuy nhiên, trên thực tế lại tồn tại một số quan điểm xoay quanh khái niệm này, không có sự thống nhất cách hiểu giữa các cơ quan có thẩm quyền cũng như các tổ chức, cá nhân:

Thứ nhất, doanh nghiệp có trên 51% vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Thứ hai, doanh nghiệp có bất kỳ phần vốn góp nào do nhà đầu tư nước ngoài góp (kể cả tỷ lệ 1%).

Thứ ba, doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Luật Đầu tư năm 2014 ra đời thay thế Luật Đầu tư năm 2005, chính phủ Việt Nam mở cửa để khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài tiến hành hoạt động kinh doanh tại Việt Nam dưới hình thức thành lập công ty con hoặc liên doanh với các bên khác để thành lập công ty liên doanh.

Hiện nay, Luật Đầu tư 2020 không đề cập trực tiếp loại hình doanh nghiệp này mà chỉ định nghĩa một cách khái quát tại Khoản 17 Điều 3 như sau:  “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.”

Vốn đầu tư là tiền và tài sản khác theo quy định của pháp luật về dân sự và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh” (Khoản 23, Điều 3 Luật đầu tư).

“Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.” (Khoản 19, Điều 3 Luật đầu tư).

Như vậy, theo quy định này, ta có thể hiểu một cách cơ bản, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được hiểu là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài, không phân biệt tỷ lệ vốn của bên nước ngoài góp là bao nhiêu. Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài thành lập dưới các hình thức, bao gồm:

– Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

– Doanh nghiệp có cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài đầu tư (góp vốn thành lập, mua vốn góp).

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng là một hình thức được hiểu trong định nghĩa về tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Từ đó, theo Luật Đầu tư năm 2020 thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được hiểu là doanh nghiệp mà có nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông hoặc là thành viên. Trong Luật Đầu tư năm 2020 cũng như trong các văn bản hướng dẫn thi hành không đưa ra một tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp để làm căn cứ xác định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Từ phân tích trên, theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập mà ở đó các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư một phần hoặc toàn bộ vốn để lập ra một pháp nhân mới tại Việt Nam, nhằm thực hiện mục tiêu đã đặt ra của các nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp Việt Nam nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại.

Trên đây là bài viết về Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì? Nếu bạn còn vướng mắc hoặc muốn được hỗ trợ tư vấn, vui lòng kết nối đến tổng đài tư vấn của chúng tôi. Hỗ trợ dịch vụ qua các đầu số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508.

5/5 - (1 bình chọn)