Đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật

Hỏi:

Chào các luật sư, các luật sư cho tôi hỏi: Tôi là nhân viên làm việc với hợp đồng không thời hạn, nhưng do hoàn cảnh gia đình nên nghỉ làm không kịp báo trước được mà đưa đơn32 ngày sau đó tôi  nghỉ việc, Công ty chỉ tính lương 12 ngày công còn lại và cho tôi hỏi tô có được hưởng chế độ nghỉ việc hay không?

>>> Tư vấn pháp luật miễn phí

Trả lời: (Câu trả lời mang tính tham khảo)

Chào bạn, với trường hợp của bạn Phạm Law xin được tư vấn cho bạn như sau:

Để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn, người lao động chỉ phải tuân thủ các quy định về thời hạn báo trước theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012.

Căn cứ theo khoản 3 Điều 37 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định thời hạn báo trước để chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn như sau:

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật
Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật

 “Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.”

Nếu người lao động tuân thủ đúng thời hạn báo trước quy định tại Điều 37 Bộ luật Lao động năm 2012 thì được coi là trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp. Nếu tuân thủ không đúng thời hạn báo trước quy định tại Điều 37 thì được coi là trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Ngoài ra, Điều 43 có quy định về nghĩa vụ của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật như sau:

“1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.”

Theo như bạn trình bày, thì bạn có hợp đồng lao động không xác định thời hạn và bạn mới chỉ báo trước được ba ngày sau đó nghỉ việc do gia đình có việc. Căn cứ vào quy định “Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày” trong trường hợp này, bạn đã đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật do vi phạm về thời hạn báo trước (chỉ báo trước ba ngày) nên không được hưởng trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động khỏan tiền lương của những ngày người lao động đã nghỉ không báo trước.

Tuy nhiên, có một số trường hợp cần lưu ý riêng đối với trường hợp lao động nữ mang thai sẽ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không phải tuân thủ thời hạn báo trước quy định tại Điều 37 nói trên. Quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai quy định tại Điều 156 như sau:

Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Thời hạn mà lao động nữ phải báo trước cho người sử dụng lao động tuỳ thuộc vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.”

Trên đây là câu trả lời của Phạm law đối với trường hợp của bạn, nếu còn những vướng mắc bạn vui lòng kết nối đến Phạm Law để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.

Trân trọng./.

Rate this post