Hợp đồng có thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn

Hỏi:

Kính gửi các luật sư. Các luật sư cho tôi hỏi: Hiện tôi đang làm việc tại một công ty đến nay đã được 30 tháng, (hợp đồng ký 36 tháng).Sang năm tôi muốn được chuyển sang làm việc với loại hợp đồng không xác định thời hạn có được hay không? Căn cứ theo quy định nào? Xin được chân thành cám ơn các luật sư.

Trả lời: (có tính chất tham khảo)

Chào bạn, với câu hỏi của bạn tôi xin được trả lời như sau:

Câu hỏi của bạn liên quan đến việc áp dụng loại hợp đồng lao động quy định tại Điều 22 Bộ luật Lao động năm 2012 về các loại hợp đồng lao động được ký kết giữa người lao động và người sử dụng lao động.

hop-dong-khong-xac-dinh-thoi-han

Theo như bạn trình bày, hiện nay bạn đang được công ty ký hợp đồng lao động thời hạn 36 tháng và hiện tại bạn đã thực hiện hợp đồng này được 30 tháng, tức là chưa hết thời hạn hợp đồng. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 22 của Bộ luật Lao động năm 2012, bạn không có quyền yêu cầu ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Cũng theo quy định “Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn” thì người sử dụng lao động vẫn có quyền ký liên tiếp hai hợp đồng lao động có thời hạn 36 tháng,đến hợp đồng lao động thứ ba mới phải chuyển sang hợp đồng không xác định thời hạn. Do đó, nếu theo trình bày của bạn, bạn không nói rõ là bạn đang được ký hợp đồng lao động có thời hạn 36 tháng lần này là lần thứ mấy nên Luật sư không thể kết luận về việc bạn có quyền yêu cầu ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn hay không.

Trên đây là câu trả lời của Phạm Law đối với trường hợp của bạn, nếu còn vướng mắc bạn vui lòng kết nối đến chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Trân trọng./.

Rate this post