Người nghỉ hưu trước tuổi sẽ được hưởng lương hưu không?

Tôi năm nay 52 tuổi, tôi đang giữ chức vụ phó giám đốc của công ty thuộc diện nhà nước quản lý nay chuyển đổi cơ cấu khẩu phần hóa,công ty hiện tại không sắp xếp được công việc cho tôi, tôi đã làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi,năm công tác của tôi đã được 33 năm, vậy cho tôi xin hỏi tôi sẽ được hưởng những chế độ nào khi về hưu trước tuổi?

Người gửi: Phương Thảo Chi

Với câu hỏi của bạn Phamlaw xin được trả lời như sau (câu trả lời chỉ mang tính tham khảo):

1. Về điều kiện hưởng lương hưu:

Điều 50, Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định điều kiện được hưởng lương hưu là:

(i) có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và lao động là nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi hoặc;

(ii) Nam từ đủ 55 tuổi có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, hoặc

(iii) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

(iv) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

2. Điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi:

Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: (i) Nam đủ năm mươi tuổi; hoặc (ii) Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (theo danh mục Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành) (Điều 51, Luật bảo hiểm xã hội)

Như vậy, bác đối chiếu quy định của pháp luật để xem xét trường hợp của mình nhé. Nếu không thỏa mãn các điều kiện được quy định tại điều 51 Luật BHXH, bác sẽ không được hưởng lương hưu trước tuổi. Trong trường hợp này, bác có thể lựa chọn tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội chờ chế độ hưu trí hoặc tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội (nếu vẫn tiếp tục đi làm ở cơ quan/tổ chức khác) cho đến khi đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Trên đây là câu trả lời của Phamlaw đối với trường hợp của bạn, nếu còn vướng mắc bạn có thể kết nối trực tiếp đến Phamlaw, chúng tôi rất sẵn lòng để giải đáp mọi vướng mắc của bạn.

Trân trọng./.

Rate this post