Khi bị mất xe máy sẽ được bồi thường bao nhiêu?

Tôi gửi xe ở một địa điểm nhận trông xe ở bến xe 2 ngày 1 đêm để về quê. Sau đó, tôi ra lấy xe thì xe đã bị mất và tôi vẫn còn phiếu trông xe của nơi ấy. Bên nhận trông xe cũng đã đồng ý bồi thường cho chiếc xe bị mất của tôi. Vậy xin hỏi mức tiền bồi thường đấy là bao nhiêu?

Người gửi: Phạm Quang Huy

Với câu hỏi của bạn Phamlaw xin được trả lời như sau (câu trả lời chỉ mang tính tham khảo):

Ðiều 604 Bộ luật Dân sự quy định: Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại là:

– Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

– Trong trường hợp pháp luật quy định người gây thiệt hại phải bồi thường cả trong trường hợp không có lỗi thì áp dụng quy định đó.

Về nguyên tắc bồi thường thiệt hại, Ðiều 605 Bộ luật Dân sự quy định: Thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Tuy nhiên, các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Người gây thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường, nếu do lỗi vô ý mà gây thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của mình.

Theo nguyên tắc bồi thường thiệt hại nêu trên thì bạn và nơi nhận trông xe ấy có thể thương lượng về mức bồi thường cụ thể, việc bồi thường còn phải căn cứ vào nhiều yếu tố như: xe của bạn đã mua bao nhiêu năm, đã sửa chữa nhiều lần chưa… Trong trường hợp mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bạn có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

Trên đây là câu trả lời của Phamlaw đối với trường hợp của bạn, nếu còn vướng mắc bạn có thể kết nối trực tiếp đến Phamlaw, chúng tôi rất sẵn lòng để giải đáp mọi vướng mắc của bạn.

Trân trọng./.