Điều kiện và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Tôi tham gia bảo hiểm thất nghiệp liên tục được 4 năm. Cuối tháng 8/2014 tôi nghỉ việc. Ngày 5/9 tôi đăng ký bảo hiểm thất nghiệp. Tôi xin hỏi, mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp tính như thế nào? Sắp tới (tháng 10/2014) tôi dự định ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp khác thì tôi còn được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

dieu-kien-huong-bao-hiem-that-nghiep

Người lao động nên tham gia bảo hiểm thất nghiệp để bảo vệ quyền lợi của chính mình

Trả lời: (mang tính chất tham khảo)

Chào bạn,

Vấn đề bạn hỏi, Luật sư của Phạm Law xin được tư vấn như sau:

1. Được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi nào?

Luật bảo hiểm xã hội quy định: Người thất nghiệp, tức là người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp mà bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động (hoặc hợp đồng làm việc) nhưng chưa tìm được việc làm.

Người thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi hội đủ 3 điều kiện sau:
– Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.
Tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được tính nếu người sử dụng lao động và người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động đã thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc ít nhất 01 ngày trong tháng đó.
– Đã đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động trong thời hạn 3 tháng kể từ khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Cụ thể, đã đăng ký thất nghiệp với trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở LĐ-TB&XH.
– Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động. (Điều 15, Nghị định 100/2012/NĐ – CP)

Căn cứ vào quy định trên, bạn hoàn toàn đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp

2. Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Điều 82, Luật Bảo hiểm xã hội quy định: Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:
+) Ba tháng, nếu có từ đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;
+) Sáu tháng, nếu có từ đủ 36 tháng đến dưới 72 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;
+) Chín tháng, nếu có từ đủ 72 tháng đến dưới 144 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;
+) Mười hai tháng, nếu có từ đủ 144 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên.

Như vậy, thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp của bạn là 6 tháng. Mỗi tháng tương ứng với 60% mức tiền lương liền kề trước khi nghỉ việc.

3. Có việc làm, giải quyết như thế nào?

Có việc làm trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp là một căn cứ chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Khoản 6, Điều 3, Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH trợ cấp thất nghiệp hướng dẫn về quy định này như sau:
Người lao động được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau:
– Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc (kể cả thời gian thử việc có hưởng lương) từ đủ ba tháng trở lên;
– Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;
– Chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền cấp.
Người bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc trường hợp có việc làm sẽ được hưởng khoản trợ cấp một lần bằng giá trị của tổng trợ cấp thất nghiệp của số thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại (Khoản 2, Điều 23, Nghị định 127/2008/NĐ – CP)

Như vậy, mặc dù có việc làm mới nhưng bạn vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp cho thời gian còn lại.

Trên đây là câu trả lời của Phạm Law đối với trường hợp của bạn, nếu còn vướng mắc bạn có thể kết nối trực tiếp đến Phạm Law, chúng tôi rất sẵn lòng để giải đáp mọi vướng mắc của bạn.

Trân trọng./.

Rate this post