Chế độ trợ cấp thai sản trong trường hợp sinh đôi

Email: phuongtran.fpt@…….

Chào Luật sư: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 2007. Mức lương 6 tháng cuối trước khi tôi sinh là 3665100. Tôi sinh đôi vào tháng 2/2014 và sinh mổ. Tôi đã nộp hồ sơ xin được hưởng trợ cấp thai sản cho công ty bao gồm giấy ra viện và giấy khai sinh của 2 bé. Xin hướng dẫn giúp tôi cách tính tiền trợ cấp thai sản và tư vấn giúp: tôi có cần nộp thêm giấy tờ gì (xác nhận tôi sinh mổ và có được hưởng thêm khoản trợ cấp nào không?).  Xin cảm ơn

Với câu hỏi của bạn Phamlaw xin được trả lời như sau (câu trả lời chỉ mang tính tham khảo):

Bộ luật lao động năm 2012 quy định: Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con tổng cộng là 6 tháng.

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm một tháng. Như vậy, trường hợp của bạn, số tháng nghỉ sinh con theo chế độ mà bạn được hưởng là 7 tháng. Mức hưởng khi nghỉ việc sinh con được tính theo công thức sau:

Mức hưởng khi nghỉ sinh con = mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc x số tháng nghỉ theo chế độ sinh con.

Điều 17 Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định: Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ khi sinh con mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ 2 con trở lên.

Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình. Bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung, mức hưởng này tính cả tiền đi lại, tiền ăn và ở.

Trường hợp của bạn là được nghỉ chế độ thai sản là 7 tháng và được nghỉ thêm tối đa là 10 ngày nếu sau thời gian hưởng chế độ sonh con mà sức khỏe còn yếu.

Hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp thai sản gồm:

– Sổ BHXH.

– Giấy chứng sinh (bản sao) hoặc Giấy khai sinh (bản sao) của con. 

Nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe:

– Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản, (mẫu số C69a-HD): 03 bản.

Trường hợp sinh con phải phẩu thuật thì đề nghị nộp thêm bản photo giấy ra viện có thể hiện phẩu thuật.

Trên đây là câu trả lời của Phamlaw đối với trường hợp của bạn, nếu còn vướng mắc bạn có thể kết nối trực tiếp đến Phamlaw, chúng tôi rất sẵn lòng để giải đáp mọi vướng mắc của bạn.

Trân trọng./.