Bài Viết Mới

Ai là người đại diện theo pháp luật của công ty Cổ phần ?

Ai là người đại diện theo pháp luật của công ty Cổ phần ?

Email:bangnam.bd@…………
Bốn người chúng tôi muốn thành lập CTCP, trong đó muốn có 2 người đại diện theo pháp luật. Tôi muốn hỏi, ai trong số chúng tôi có thể trở thành người đại diện theo pháp luật của công ty?

>>> Thủ tục giải thể công ty cổ phần

Trả lời: (mang tính chất tham khảo)

Chào bạn, với trường hợp trên của bạn Phamlaw xin được tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ: Khoản 2 Điều 13; khoản 2 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014.

      –  Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014 thì CTCP có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty sẽ quy định cụ thể về số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty.

      – Theo quy định tại khoản 2 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 thì trong trường hợp CTCP có nhiều người đại diện theo pháp luật thì chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc hoặc tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

         Như vậy, trong trường hợp của bạn, điều quan trọng không phải là ai trong số các bạn sẽ là người đại diện theo pháp luật của công ty mà ai trong số các bạn giữ chức vụ gì sẽ là người đại diện theo pháp luật của công ty.

         Theo quy định của pháp luật và yêu cầu có hai người đại diện theo pháp luật thì trong số các cổ đông sáng lập trên, ai là người giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị và chức vụ giám đốc hoặc tổng giám đốc sẽ đương nhiên là hai người đại diện theo pháp luật của công ty.

LƯU Ý: Trong trường hợp muốn có thêm người thứ ba đại diện theo pháp luật thì các anh có thể lựa chọn và ghi cụ thể về số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong điều lệ của công ty.

Trên đây là câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi “Ai là người đại diện theo pháp luật của công ty Cổ phần ?” của bạn, nếu còn vướng mắc bạn vui lòng kết nối đến số điện thoại hotline của chúng tôi để được tư vấn.

Trân trọng./

=========================
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết.

Công ty Luật Phamlaw

Hotline: 097.393.8866; Tổng đài tư vấn pháp luật chuyên sâu 1900 6284
Email : pham.lawyer8866@gmail.com