Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16 tháng 04 năm 2009

Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16 tháng 04 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất

Tải văn bản tại đây

Rate this post