Cách kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng và quý

  Công ty Luật Phamlaw xin được cung cấp những thông tin cơ bản về cách kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng và quý cho các doanh nghiệp.

1. Cơ sơ pháp lý

– Thông tư 156/2013/TT-BTC,

– Thông tư 151/2014/TT-BTC,

 – Thông tư 219/2013/TT- BTC,

– Thông tư 119/2014/TT- BTC.

Lưu ý: DN phải tự xác định xem DN mình thuộc đối tượng kê khai theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp, kê khai theo quý hay theo tháng.

>>> Dịch vụ kế toán trọn gói

2. Cách kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hoặc theo quý

2.1. Cách xác định đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý

Kể từ ngày 15/11/2014 theo điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC:

– Khai thuế GTGT theo quý áp dụng đối với những Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề < 50 tỷ đồng.

– Những Doanh nghiệp mới thành lập thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý.

– Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

         Ví dụ 1:  Công ty Mộng Mơ bắt đầu hoạt sản xuất kinh doanh từ tháng 01/2015 thì năm 2015 thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Sau đó căn cứ vào doanh thu của năm 2015 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định kê khai thuế theo tháng hay theo quý cho năm 2016.

– Việc thực hiện khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

– Những DN đang kê khai thuế GTGT theo quý thì chu kỳ ổn định đầu tiên được tính đến hết ngày 31/12/2016.

2.2. Cách xác định đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng

– Khai thuế GTGT theo tháng áp dụng đối với những Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề > 50 tỷ đồng.

– Những DN đang kê khai thuế GTGT theo quý mà có Doanh thu năm trước liền kề > 50 tỷ mà muốn chuyển sang khai thuế GTGT theo tháng thì phải gửi thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu số 07/GTGT (ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC). Chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

Lưu ý: Doanh nghiệp có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế.

3. Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trực tiếp

3.1. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

– Những Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm > 1 tỷ đồng (trừ hộ, cá nhân kinh doanh).

– Những DN đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ.

Thời gian áp dụng là 2 năm liên tục.

Chú ý: Những Doanh nghiệp sau:

– Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

– Doanh nghiệp thành lập từ dự án đầu tư của Doanh nghiệp đang kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

– Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm < 1 tỷ.

=> Những DN trên muốn chuyển sang kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì làm Mẫu 06/GTGT để nộp cho cơ quan thuế. Chậm nhất là ngày 20/12 của năm trước liền kề.

4. Hồ sơ khai thuế GTGT

Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT.

Các bạn chỉ cần nộp tờ khai mà không cần phải nộp các phụ lục kèm theo (Theo điều 5 Luật số 71/2014/QH13, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015)

=========================
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết.

Công ty tư vấn Luật Phamlaw

Tầng 5M, tòa nhà Bình Vượng
số 200, đường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
Hotline: 097.393.8866; Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 2118
Email : pham.lawyer8866@gmail.com