Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH 2 thành viên

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH 2 thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên là một trong những mô hình kinh doanh được lựa chọn nhiều hiện nay. Đây là loại hình kinh doanh chủ yếu dựa trên sự tin tưởng của các cá nhân khi tham gia góp vốn.

Việc thực hiện đúng thủ tục góp vốn công ty nói chung và thủ tục góp vốn công ty TNHH 2 thành viên nói riêng theo quy định của pháp luật là việc làm cần thiết trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp. Khi các thành viên tham gia góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp. Để hiểu rõ hơn về mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH 2 thành viên, dưới đây Phamlaw sẽ hướng dẫn cụ thể theo quy định pháp luật mới nhất về mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH 2 thành viên để quý khách hàng có thể tham khảo.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật doanh nghiệp 2020

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

Các văn bản pháp luật khác có liên quan (Luật Ngân hàng, Luật các tổ chức tín dụng, Luật du lịch, Luật kinh doanh bảo hiểm,…).

NỘI DUNG TƯ VẤN

1. Giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH là gì?

Giấy chứng nhận vốn góp là một văn bản pháp lý quan trọng. Vậy hiểu như thế nào cho đúng về Giấy chứng nhận góp vốn?

Giấy chứng nhận phần vốn góp là một loại giấy tờ nhằm xác định tư cách thành viên của một cá nhân hay tổ chức nào đó tại doanh nghiệp. Khi các cá nhân, doanh nghiệp thực hiện góp vốn vào doanh nghiệp theo đúng quy định loại tài sản và thời hạn cam kết sẽ được cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH là mẫu giấy nêu thông tin cá nhân người góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn kèm nội dung chứng nhận góp vốn công ty TNHH dưới hình thức góp bằng tiền mặt hoặc là tài sản và được công ty cấp Giấy chứng nhận góp vốn. Giấy chứng nhận này được lập bởi công ty TNHH và lập thành hai bản gốc, một bản cấp cho thành viên góp vốn, một bản lưu ở hồ sơ công ty.

2. Góp vốn trong công ty TNHH 2 thành viên

Theo quy định tại khoản 1 điều 47 Luật doanh nghiệp 2020 thì Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty

Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.

Sau thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 47 Luật doanh nghiệp 2020 mà vẫn có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết thì được xử lý như sau:

 • Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty;
 • Thành viên chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp;
 • Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

Trường hợp có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều 47 Luật doanh nghiệp 2020. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ phần vốn góp của thành viên. Tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp.

3. Nội dung của Giấy chứng nhận góp vốn

Theo quy định tại điều 47 Luật doanh nghiệp 2020 thì tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp.

Giấy chứng nhận phần vốn góp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 • Vốn điều lệ của công ty;
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức;
 • Phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên;
 • Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trường hợp giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác, thành viên được công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty.

4. Các trường hợp cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp công ty TNHH 2 thành viên

+ Cấp mới: Giấy chứng nhận phần vốn góp sẽ được cấp sau khi thành viên đó hoàn thành đủ phần vốn góp của mình với giá trị tương đương phần vốn góp.

+ Cấp lại: Trường hợp thành viên bị mất giấy chứng nhận vốn góp thì thành viên đó sẽ được công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp theo thủ tục được quy định trong điều lệ công ty.

5. Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH 2 thành viên

Bạn có thể tham khảo và tải mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH 2 thành viên tại đây:

 

CÔNG TY …………………………..

Số ……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

GIẤY CHỨNG NHẬN GÓP VỐN

(Cấp lần …….)

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Doanh nghiệp;
 • Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty …………… do phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày ………
 • Căn cứ điều lệ Công ty ……
 • Căn cứ việc góp vốn của các thành viên.

Công ty ………………………………………………………………………….

CHỨNG NHẬN

Ông (bà): ………………………………………..  Giới tính: …….…………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: ……………………….…Dân tộc:…………Quốc tịch:………………………………………………………………………………………..

CMND số: …………….. Do Công an ………………Cấp ngày: …………………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký HKTT: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Là thành viên của Công ty ……………..và hiện đã góp …………….đồng, tương ứng với, chiếm …………….% tổng vốn điều lệ.

Kể từ ngày ………….Ông …………………….được hưởng đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Công ty được quy định trong điều lệ.

                                                                                                                                                     Hà Nội, , ngày … tháng …năm  …

    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 

Hy vọng những chia sẻ trên đây về mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH 2 thành viên sẽ hữu ích với bạn. Nếu bạn còn vướng mắc hoặc muốn được hỗ trợ tư vấn thực hiện dịch vụ doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Luật Phamlaw qua các đầu số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508 để được hỗ trợ nhanh nhất.

 

 

5/5 - (1 bình chọn)