Nên thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện

Nên thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện

Thành lập chi nhánh công ty hay văn phòng đại diện sẽ tùy vào mục đích của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp muốn mở rộng phạm vi hoạt động, đẩy mạnh kinh doanh, tăng lợi nhuận và tạo điều kiện thuận lợi trong việc chăm sóc khách hàng thì nên chọn thành lập chi nhánh công ty. Để hiểu rõ hơn về chi nhánh công ty và văn phòng đại diện, dưới đây Luật Phamlaw sẽ hướng dẫn theo quy định pháp luật mới nhất để Quý khách hàng có thể tham khảo.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật doanh nghiệp 2020

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

Các văn bản pháp luật khác có liên quan (Luật Ngân hàng, Luật các tổ chức tín dụng, Luật du lịch, Luật kinh doanh bảo hiểm,…).

NỘI DUNG TƯ VẤN

1. So sánh chi nhánh công ty và văn phòng đại diện

Giống nhau

– Tên doanh nghiệp đều được gắn tại chi nhánh và văn phòng đại diện;

– Hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đều nhân danh chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người đứng đầu tổ chức đó;

– Hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp;

– Chi nhánh công ty và văn phòng đại diện đều là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, hoạt động dưới sự ủy quyền của doanh nghiệp và không có tài sản riêng, do vậy cả chi nhánh và văn phòng đại diện đều không có tư cách pháp nhân.

– Có mã số thuế riêng với 13 số. Chi nhánh, văn phòng đại diện phải làm thủ tục kê khai thông tin và đăng ký hoạt động gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở.

– Chi nhánh công ty và văn phòng đại diện đều có thể thành lập cả trong/ngoài nước và có thể có nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện ở cùng tỉnh, thành phố. Đồng thời, các chi nhánh, văn phòng đại diện đó có thể ở cùng tỉnh, thành phố cùng nơi đặt trụ sở chính của công ty mẹ. Trong hồ sơ đăng ký chi nhánh hoặc văn phòng đại diện là những giấy tờ có giá trị pháp lý là ngang nhau.

– Chi nhánh và văn phòng đại diện phải tuân thủ các quy định chung về tên, địa chỉ theo Luật Doanh nghiệp 2020.

Khác nhau

Chi nhánh công tyVăn phòng đại diện
Cơ sở pháp lýKhoản 1 điều 44 Luật doanh nghiệp 2020Khoản 2 điều 44 Luật doanh nghiệp 2020
Khái niệmChi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.
Chức năngChi nhánh vừa thực hiện được chức năng kinh doanh vừa thực hiện được chức năng đại diện theo ủy quyền.

VD: Công ty A chuyên bán đồ nội thất thì chi nhánh cũng được phép hoạt động kinh doanh bán đồ nội thất.

Văn phòng đại diện chỉ thực hiện được chức năng đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp, tức có nghĩa văn phòng đại diện chỉ có chức năng giao dịch và tiếp thị. Mục đích của văn phòng đại diện được hiểu một cách đơn giản là nơi để quảng bá các sản phẩm của doanh nghiệp, là nơi để giải đáp, tư vấn cho khách hàng

VD: Công ty X chuyên sản xuất ô tô để bán trong nước đồng thời xuất khẩu sang nước ngoài, công ty mở văn phòng đại diện ở Thái Lan, tại văn phòng này thì doanh nghiệp X chỉ được phép thực hiện các hoạt động của công ty với tư cách đại diện cho doanh nghiệp đó, mà không được phép sản xuất cũng như kinh doanh như chi nhánh.

Hoạt động kinh doanhĐược đăng ký kinh doanh tất cả các ngành nghề công ty đăng ký.Không có chức năng kinh doanh, chỉ có chức năng đại diện theo ủy quyền của Công ty.
Về đặt tênTên Chi nhánh phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diệnTên văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện
Hình thức kế toán và kê khai thuếHạch toán phụ thuộc:

– Nếu cùng tỉnh: Công ty mẹ chịu trách nhiệm làm báo cáo tài chính cuối năm, báo cáo thuế hàng quý, hàng năm, sử dụng chữ ký số công ty mẹ để nộp thuế môn bài.

– Nếu khác tỉnh: Chi nhánh sẽ phải khắc con dấu riêng, mua chữ ký số riêng để nộp thuế môn bài, nộp thuế GTGT, làm báo thuế hàng quý nhưng báo cáo tài chính cuối năm công ty mẹ sẽ quyết toán.

Hạch toán độc lập: Cùng tỉnh hoặc khác tỉnh đều phải mua chữ ký số riêng, làm khai thuế ban đầu, làm báo thuế hàng quý, nộp thuế môn bài, thuế TNDN, thuế GTGT và quyết toán thuế cuối năm (tương tự như doanh nghiệp).

 

– Không có hình thức kinh doanh nên không có hạch toán

– Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh nên không phải nộp thuế môn bài.

2. Nên thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện công ty?

Có hai điểm khác biệt chính được dùng để phân biệt chi nhánh và văn phòng đại diện: Chi nhánh có thể thực hiện các hoạt động sinh lời, có thể được hạch toán kế toán độc lập với doanh nghiệp; còn văn phòng đại diện thì không được phép làm như vậy.

Nếu doanh nghiệp muốn mở rộng mô hình kinh doanh và xác định chức năng của mô hình là bao gồm cả ký kết các hợp đồng thương mại và buôn bán phân phối sản phẩm thì có thể lựa chọn chi nhánh công ty. Ngược lại nếu công ty mở văn phòng đại diện công ty thì chức năng chính của văn phòng là chỉ được phép thay mặt công ty ký kết các hợp đồng hợp tác thay cho công ty mẹ. Không được phép buôn bán, ký kết các hợp đồng sinh lợi nhuận.

Luật Phamlaw xin chia sẻ đến Quý khách hàng một vài lựa chọn sau đây:

  • Văn phòng đại diện: Trong trường hợp doanh nghiệp muốn thành lập một đơn vị để làm nơi tiếp cận khách hàng, thị trường mới mà không cần phải thực hiện nghĩa tụ kê khai thuế phức tạp.
  • Chi nhánh: Đối với doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng thị trường thì Chi nhánh là một quyết định tốt bởi Chi nhánh có thể thực hiện một phần hay toàn bộ chức năng của doanh nghiệp cũng thực hiện các hoạt động với mục đích sinh lời.

3. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính. Trường hợp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

Theo quy định tại khoản 2 điều 45 Luật doanh nghiệp 2020 và điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì Hồ sơ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm:

  • Thông báo đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (Theo mẫu tại Phụ lục II-7 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
  • Biên bản họp Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;
  • Quyết định của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên /Chủ sở hữu công ty về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;
  • Quyết định bổ nhiệm Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  • Bản hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;
  • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền nộp hồ sơ, trong trường hợp Người đại diện theo pháp luật của công ty không phải là người trực tiếp nộp hồ sơ.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Trên đây là bài viết của Phamlaw về việc nên thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện. Mong rằng qua bài viết này, Quý khách hàng có thể lựa chọn được cho mình một loại hình phù hợp nhất khi có nhu cầu mở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. Nếu như doanh nghiệp của bạn cần thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty, văn phòng đại diện, hay cần tư vấn các vấn đề liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Luật Phamlaw qua các đầu số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508 để được hỗ trợ nhanh nhất.

5/5 - (2 bình chọn)