Ưu điểm và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp

Ưu điểm và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp mới nhất

Có rất nhiều người đặt câu hỏi rằng: “nên chọn loại hình doanh nghiệp nào đ thành lập công ty”? Những băn khoăn của Quý khách hàng về các loại hình doanh nghiệp hiện nay được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật. Nhằm giúp bạn giải đáp những thắc mắc đó, chúng tôi xin nêu ra một số những ưu nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp theo quy định mới hiện nay để các bạn có thể so sánh và lựa chọn đực loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất với nhu cầu thực tế của mình.

1. Về Công ty TNHH 

Hiện nay, ở nước ta loại hình doanh nghiệp này vẫn là sự lựa chọn tối ưu nhất đối với những doanh nghiệp mới thành lập. Trong loại hình lại chia ra làm 2 loại dựa theo số lượng người chủ sở hữu là công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

– Đối với công ty TNHH một thành viên:

Các tổ chức, cá nhân không phân biệt là người trong nước hay nước ngoài đều có quyền thành lập và quản lý công ty TNHH một thành viên, trừ trường hợp bị cấm.

+) Ưu điểm:

  + Do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu, chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

  + Có tư cách pháp nhân.

  + Chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản (chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đưa vào kinh doanh).

  + Trong suốt thời gian hoạt động không được giảm vốn điều lệ.

+) Nhược điểm:

  + Khó khăn trong việc huy động vốn. Công ty TNHH một thành viên khi muốn tăng hoặc giảm vốn điều lệ bằng cách chuyển nhượng vốn góp cho người khác hoặc tiếp nhận phần vốn của thành viên mới thì phải chuyển đổi sang công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.

  + Công ty TNHH nói chung không được phát hành cổ phiếu.

– Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

Trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên, thành viên góp vốn vào công ty trở thành thành viên công ty. Theo đó, các thành viên của công ty có các quyền và nghĩa vụ như nhau. Mức độ quyết định của công ty sẽ theo tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên trong công ty

+) Ưu điểm:

  + Doanh nghiệp có nhiều thành viên nhưng làm chủ sở hữu không được quá 50 thành viên theo quy định của pháp luật, thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp.

  + Việc mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp giữa các thành viên trong công ty được luật pháp quy định khá chặt chẽ nên nhà quản lý dễ dàng kiểm soát được phần vốn góp của các thành viên, hạn chế được sự gia nhập của người lạ vào công ty.

  + Có tư cách pháp nhân kể từ khi nhận giấy đăng kí kinh doanh.

+) Nhược điểm:

  + Công ty TNHH 2 thành viên trở lên không có quyền phát hành trái phiếu.

  + Chịu sự quản lý của pháp luật chặt chẽ  hơn so với các công ty hợp danh hay doanh nghiệp tư nhân.

  + Đối với một  số trường hợp, do việc các thành viên chủ sở hữu công ty chỉ chịu trách nhiệm theo phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp nên khiến cho nhiều đối tác và khách hàng không thực sự muốn hợp tác vì sợ rủi ro có thể xảy ra mà họ phải chịu.

2. Công ty Cổ Phần

Loại hình công ty này thường được lựa chọn khi có nhiều người góp vốn. Đối với công ty cổ phần, vốn điều lệ công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần, từ đó cũng có thể hiểu cổ phần là phần chia nhỏ nhất trong vốn điều lệ của nó. Cổ đông là người sở hữu cổ phần trong công ty, tối thiểu có 3 cổ đông và số lượng cổ đông không bị hạn chế. So với loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên cấu trúc vốn của công ty cổ phần có nhiều khác biệt. Trong công ty TNHH, mỗi thành viên chỉ có 1 phần vốn góp và phần vốn góp của các thành viên có thể bằng nhau hoặc khác nhau. Tuy nhiên trong công ty cổ phần, vốn của công ty được chia thành các phần bằng nhau. Theo đó, mỗi cổ đông có thể sở hữu một hoặc nhiều phần vốn góp (cổ phần). Cổ phần cũng gồm nhiều loại theo luật định, theo đó mà cổ đông sở hữu các loại cổ phần khác nhau cũng sẽ khác nhau về quyền và nghĩa vụ của mình.

Công ty cổ phần có một số ưu nhược điểm như sau:

– Ưu điểm:

+ Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

+ Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác  trừ các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết và các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập trong vòng 3 năm đầu kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 +  Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn, do đó việc huy động vốn trở lên dễ dàng, linh hoạt hơn và huy động được số vốn lớn hơn các doanh nghiệp khác.

– Nhược điểm:

+ Do công ty cổ phần không hạn chế cổ đông do đó dễ có sự phân hóa các nhóm cổ đông đối kháng nhau về mặt lợi ích nên việc quản lý, điều hành công ty sẽ phức tạp hơn.

+ Việc thành lập công ty cổ phần cũng phức tạp hơn các loại hình công ty khác do bị ràng buộc bởi pháp luật về chế độ tài chính, kế toán.

+ Đối với công ty cổ phần sẽ khó khăn hơn khi đưa ra một quyết định nào đó dù là về quản lý doanh nghiệp hay kinh doanh do phải thông qua Hội Đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông… Vậy nên rất dễ bỏ qua những cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp.

3. Công ty hợp danh

Công ty hợp danh thường ít khi được lựa chọn làm loại hình để thành lập công ty. Công ty phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh).  Ngoài ra các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn.

– Ưu điểm:

+  Các thành viên góp vốn vào công ty hầu hết đều có quen biết và tin tưởng lẫn nhau cùng góp vốn làm kinh doanh. Do đó việc quản lý dễ dàng hơn các loại hình doanh nghiệp khác.

+ Các thành viên dễ kết hợp với nhau khi làm việc nhóm hơn, tạo hiệu quả cao hơn trong công việc.

+ Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Do các thành viên góp vốn phải chịu trách nhiệm vô hạn nên dễ thuyết phục đối tác và khách hàng hơn khi kinh doanh.

– Nhược điểm:

+ Do phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty nên đối với các thành viên hợp danh của công ty có rủi ro hơn khi kinh doanh.

+ Công ty không được phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

4. Doanh nghiệp tư nhân

Ưu nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân

Đây là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

– Ưu điểm:

+ Thủ tục thành lập công ty đơn giản.

+ Chủ doanh nghiệp có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Tự do sử dụng lợi nhuận sau thuế.

+ Chủ doanh nghiệp đóng thuế thu nhập cá nhân ngay trên thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn về mọi hoạt động kinh doanh nên có thể dễ dàng hơn trong việc lấy lòng tin từ khách hàng và đối tác.

– Nhược điểm:

+ Chủ doanh nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trước pháp luật dù đang cho thuê doanh nghiệp hoặc thuê người làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp.

+ Do phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng cả tài sản của mình nên dù doanh nghiệp phá sản thì chủ doanh nghiệp vẫn phải trả các khoản nợ bằng toàn bộ tài sản cá nhân của mình.

Trên đây là một số nội dung tư vấn ưu và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2020, Quý khách hàng còn vướng mắc hoặc muốn được hỗ trợ dịch vụ trên, vui lòng kết nối đến tổng đài tư vấn 1900 hoặc số hotline Luật Phamlaw để được hỗ trợ. Với đội ngũ luật sư tâm huyết và giầu kinh nghiệm, hi vọng sẽ phục vụ tốt nhất những yêu cầu từ phía khách hàng trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Các dịch vụ của Phamlaw:

th tc gii th doanh nghip

–  th tc thành lp công ty

Quy định của pháp luật về mệnh giá cổ phần trong doanh nghiệp

 

 

 

4.7/5 - (3 bình chọn)