Chào bán chứng khoán ra công chúng hoặc riêng lẻ theo quy định hiên hành

Chào bán chứng khoán ra công chúng hoặc riêng lẻ theo quy định hiên hành

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, theo tôi được biết thì có hai phương pháp chào bán chứng khoán ra công chúng, đó là chào bán chứng khoán ra công chúng và chào bán chứng khoán riêng lẻ. Tuy nhiên tôi chưa hiểu rõ các quy định của pháp luật về hai phương pháp chào bán chứng khoán này lắm. Vì vậy kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi về vấn đề này.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

(Câu hỏi được biên tập từ mail gửi đến bộ phận tư vấn pháp luật và thủ tục hành chính của Phamlaw)

Trả lời: (Câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo)

Kính chào Quý khách, cảm ơn Quý khách đã gửi câu hỏi đến cho bộ phận tư vấn pháp luật và thủ tục hành chính của Phamlaw. Về thắc mắc của Quý khách, chúng tôi xin được đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Chào bán chứng khoán ra công chúng hoặc riêng lẻ theo quy định hiên hành
Chào bán chứng khoán ra công chúng hoặc riêng lẻ theo quy định hiên hành

Chào bán chứng khoán ra công chúng hoặc riêng lẻ theo quy định hiên hành

* Chào bán chứng khoán ra công chúng là gì?

Khoản 12 Điều 6 Luật chứng khoán 2006 có quy định:

“12. Chào bán chứng khoán ra công chúng là việc chào bán chứng khoán theo một trong các phương thức sau đây:

a) Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cả Internet;

b) Chào bán chứng khoán cho từ một trăm nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

c) Chào bán cho một số lượng nhà đầu tư không xác định.”

Việc chào bán chứng khoán ra công chúng có hai đặc điểm chính như sau:

Thứ nhất, có thể có nhiều nhà đầu tư được chào mua chứng khoán. Trên thực tế, thông thường có ít nhất một trăm nhà đầu tư được chào bán. Đối với những giao dịch chào bán chứng khoán lớn thì có thể có rất nhiều nhà đầu tư được chào mua chứng khoán. Pháp luật không đặt ra bất kỳ hạn chế nào về số lượng tối đa các nhà đầu tư tham gia mua chứng khoán phát hành ra công chúng. Tùy theo nhu cầu và nguồn vốn có thể tiếp cận trên thị trường sẽ quyết định số lượng các nhà đầu tư tham gia vào một giao dịch chào bán chứng khoán ra công chúng . Thị trường là yếu tố quyết định tổng giá trị chứng khoán phát hành và số lượng nhà đầu tư chứng khoán tham gia.

Thứ hai, các nhà đầu tư trong giao dịch có thể bao gồm các nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Các nhà đầu tư này có thể không có kiến thức chuyên ngành để có thể hiểu hết mọi rủi ro về việc đầu tư vào chứng khoán được chào bán.

Qua hai đặc điểm trên, có thể thấy rủi ro đối với các nhà đầu tư và ảnh hưởng với thị trường là rất lớn nếu giao dịch chào bán chứng khoán ra công chúng không được thực hiện phù hợp. Chính vì vậy mà Nhà nước ta đã ban hành nhiều quy định của pháp luật với mục đích nhằm bảo vệ quyền lợi của các nhà nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Việc chào bán chứng khoán ra công chúng phải được đăng ký với Ủy ban chứng khoán nhà nước và được sự chấp thuận của cơ quan này. Trong hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, doanh nghiệp phát hành phải đảm bảo điều kiện cung cấp thông tin chính xác, trung thực, đầy đủ những nội dung quan trọng cũng như không gây hiểu nhầm ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư. Thông tin được cung cấp chủ yếu qua bản cáo bạch và báo cáo tài chính của công ty phát hành.

* Chào bán chứng khoán riêng lẻ

Theo quy định tại điểm a khoản 12 Điều 6 Luật chứng khoán 2006 thì chào bán chứng khoán riêng lẻ là việc chào bán chứng khoán gồm hai điều kiện:

  • Không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng, bao gồm cả internet;
  • Cho dưới một trăm nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Điều khoản trên tạo nên sự khác nhau giữa chào bán chứng khoán ra công chúng và chào bán chứng khoán riêng lẻ

Có thể thấy, về bản chất thì việc chào bán chứng khoán nếu không phải là chào bán chứng khoán ra công chúng thì sẽ là chào bán chứng khoán riêng lẻ. Ngược lại với chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán chứng khoán riêng lẻ không có có nhiều nhà đầu tư mua chứng khoán trong một giao dịch. Trên thực tế, thông thường có ít hơn một trăm nhà đầu tư. Trong nhiều trường hợp, các nhà đầu tư cũng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Do đó, các quy định về việc đăng ký giao dịch chào bán chứng khoán ra công chúng và các tiêu chuẩn về cung cấp thông tin trong bản cáo bạch và báo cáo tài chính trong hồ sơ đăng ký chứng khoán ra công chúng không áp dụng với giao dịch chào bán chứng khoán riêng lẻ. Các đặc điểm này để phân biệt chào bán chứng khoán ra công chúng và chào bán chứng khoán riêng lẻ.

Tuy nhiên, pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán còn có điểm chưa rõ ràng, đó là các đặc điểm về phương thức phát hành chứng khoán ra công chúng và phát hành chứng khoán riêng lẻ như trên áp dụng cho chào bán và phân phối trên thị trường sơ cấp hay cả chào bán và phân phối trên thị trường thứ cấp.

Một điểm nữa là pháp luật về chứng khoán yêu cầu các đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi phải cách nhau ít nhất 06 tháng. Giai đoạn 06 tháng giữa các đợt phát hành riêng lẻ có vẻ như nhằm mục đích hạn chế công ty cổ phần là công ty đại chúng liên tục huy động vốn dưới hình thức chào bán riêng lẻ cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi thay vì chào bán ra công chúng các chứng khoán trên đẻ không phải tuân thủ các yêu cầu đăng ký với Ủy ban chứng khoán nhà nước  và chuẩn bị bản cáo bạch.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Phamlaw về thắc mắc của Quý khách liên quan đến vấn đề “Chào bán chứng khoán ra công chúng hoặc riêng lẻ theo quy định hiên hành”. Nếu Quý khách còn có vướng mắc hay muốn biết thêm thông tin về các thủ tục hành chính như thành lập doanh nghiệp, thay đổi thông tịn đăng ký kinh doanh, giải thể doanh nghiệp,… xin vui lòng liên hệ với Tổng đài Bộ phận tư vấn pháp luật và thủ tục hành chính của Phamlaw, số hotline 1900. Để sử dụng dịch vụ, Quý khách vui lòng kết nối tới Số hotline: 0973938866, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Xem thêm:

 

 

 

 

5/5 - (1 bình chọn)