Quy định về việc mở văn phòng công chứng

Anh/ chị cho em hỏi!

Em tốt nghiệp cử nhân luật, hệ tại chức ( khoa luật của Trường ĐH Đà Lạt ), em muốn mở văn phòng công chứng có được không ah?. Có quy định nào yêu cầu mở văn phòng công chứng là phải tốt nghiệp cử nhân luật hệ chính quy không ah?

Em cảm ơn!

Với câu hỏi của bạn Phamlaw xin được trả lời như sau (câu trả lời chỉ mang tính tham khảo):

Theo Điều 26 quy định của Luật Công chứng 2006 để thành lập văn phòng công chứng cần điều kiện sau:

Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh. Người đại diện theo pháp luật của Văn phòng công chứng là Trưởng Văn phòng. Trưởng Văn phòng công chứng phải là công chứng viên. Văn phòng công chứng có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính bằng nguồn thu từ kinh phí đóng góp của công chứng viên, phí công chứng, thù lao công chứng và các nguồn thu hợp pháp khác.

Như vậy, bạn muốn mở văn phòng công chứng thì bạn phải là công chứng viên. Để được bổ nhiệm làm công chứng viên, bạn cần trải qua quá trình đào tạo, tập sự hành nghề như sau:

Người có bằng cử nhân luật được đăng ký tham dự khoá đào tạo nghề công chứng tại cơ sở đào tạo nghề công chứng. Người hoàn thành chương trình đào tạo nghề công chứng được cơ sở đào tạo nghề công chứng cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng. (Điều 4, Luật Công chứng 2006).

Người có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng thì được tập sự tại một tổ chức hành nghề công chứng. Thời gian tập sự hành nghề công chứng là mười hai tháng, kể từ ngày tập sự tại tổ chức hành nghề công chứng. Người tập sự hành nghề công chứng phải đăng ký tại Sở Tư pháp nơi có tổ chức hành nghề công chứng mà mình tập sự. (Điều 16, Luật Công chứng 2006)

Người hoàn thành tập sự hành nghề công chứng có quyền đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm công chứng viên. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên gửi Sở Tư pháp ở địa phương nơi đăng ký tập sự, gồm có:

a) Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên;

b) Bản sao bằng cử nhân luật hoặc bằng thạc sỹ luật;

c) Giấy tờ chứng minh về thời gian công tác pháp luật;

d) Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng;

đ) Báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng có nhận xét của công chứng viên hướng dẫn;

e) Sơ yếu lý lịch;

g) Giấy chứng nhận sức khoẻ.

(Điều 18, Luật Công chứng 2006)

Nếu mới tốt nghiệp cử nhận luật thì bạn chưa đủ điều kiện để mở văn phòng công chứng. Bạn cần tham gia khóa đào tạo nghề công chứng để có chứng chỉ đào tạo, sau thời gian tập sự hành nghề bạn sẽ được xem xét bổ nhiệm công chứng viên mới có thể thành lập văn phòng công chứng.

Trên đây là câu trả lời của Phamlaw đối với trường hợp của bạn, nếu còn vướng mắc bạn có thể kết nối trực tiếp đến Phamlaw, chúng tôi rất sẵn lòng để giải đáp mọi vướng mắc của bạn.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)