Tư vấn cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ doanh nghiệp

Là một tổ chức kinh tế trong nền kinh tế thị trường, bất cứ một doanh nghiệp nào khi thành lập cũng phải thiết kế cho mình một có cấu quản lý nội bộ. Mỗi doanh nghiệp có thể lựa chọn cho mình một mô hình cơ cấu đáp ứng được ngành nghề kinh doanh, quy mô hoạt động và một loạt các đặc điểm khác của doanh nghiệp. Cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ doanh nghiệp trước hết là việc xây dựng mô hình tổ chức quản trị công ty.

Khi tư vấn xây dựng mô hình tổ chức quản lý nội bộ trong doanh nghiệp luật sư  phải xem xét những yếu tố sau:

Thứ nhất: Loại hình doanh nghiệp (về hình thức pháp lý của doanh nghiệp)

Hình thức pháp lý của doanh nghiệp là một trong những yếu tố quyết định đến cơ cấu quản lý nội bộ của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân như doanh nghiệp tư nhân thì cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp do chủ sở hữu doanh nghiệp quyết định. Đối với những doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, doanh nghiệp là chủ thể độc lập khi tham gia pháp luật, cơ cấu quản lý cơ bản của doanh nghiệp được quy định cụ thể trong luật Doanh nghiệp

Thư hai: Quy mô hoạt động và hình thức liên kết đến các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp

Quy mô hoạt động và hình thức liên kết giữa các đơn vị thành viên trong doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng để luật sư giúp doanh nghiệp lựa chọn mô hình tổ chức quản lý nội bộ. Tùy theo quy mô hoạt động của doanh nghiệp mà luật sư có thể lựa chọn mô hình:

– Pháp nhân hoạt động độc lập (doanh nghiệp hoạt động và kinh doanh độc lập và không chịu sự quản lý bất kỳ nào về mặt pháp lý từ các doanh nghiệp khác);

– Tập đoàn, kinh doanh theo mô hình mẹ con và đa sở hữu.

Căn cứ bằng các quy định của pháp luật và được sự tư vấn, thiết kế mô hình quản lý doanh nghiệp của các luật sư, các doanh nghiệp có thể tự lựa chọn cho mình mô hình tổ chức quản lý phù hợp với các đặc điểm kinh doanh của mình.

Thứ ba: Theo nguyện vọng của chủ sở hữu

Ngoài hai yếu tố trên, nguyện vọng của chủ sở hữu là yếu tố quyết định mô hình tổ chức quản lý của doanh nghiệp. Ví dụ: Đối với loại hình là công ty cổ phần có số lượng dưới 12 cổ đông, tuy pháp luật không bắt buộc phải thành lập ban kiểm soát, nhưng nếu Đại hội đồng cổ đông của công ty có nhu cầu thành lập ban kiểm soát thì có thể thành lập ban kiểm soát.

Tư vấn cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ doanh nghiệp là một trong những nội dung mà Luật sư có thể tư vấn để giúp cho các doanh nghiệp có những quyết định phù hợp với hướng đi cũng như nguyện vọng kinh doanh của mình.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết.

Công ty tư vấn Luật Phamlaw

Tầng 5M, tòa nhà Bình Vượng
số 200, đường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
Hotline: 097.393.8866
Email : pham.lawyer8866@gmail.com

 > xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)