LS – Tư vấn pháp luật thường xuyên

LS – Tư vấn pháp luật thường xuyên

Thủ tục đăng ký thuế cho hộ kinh doanh
I. Thủ tục đăng ký thuế cho hộ kinh doanh Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, công việc lúc này của khách hàng sẽ là đăng ký thuế với cơ quan quản lý có
Thủ tục đăng ký thành lập mới doanh nghiệp? Và các khoản phí, lệ phí Nhà nước?
Câu hỏi về: Thủ tục đăng ký thành lập mới doanh nghiệp Và các khoản phí lệ phí Nhà nước? Xin chào Luật sư PhamLaw! Tôi có câu hỏi muốn nhận được sự tư vấn của Luật sư PhamLaw như
Tư vấn cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ doanh nghiệp
Là một tổ chức kinh tế trong nền kinh tế thị trường, bất cứ một doanh nghiệp nào khi thành lập cũng phải thiết kế cho mình một có cấu quản lý nội bộ. Mỗi doanh nghiệp có thể lựa