Mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc

Thưa luật sư,
Con trai tôi năm nay 19 tuổi, hiện đang theo học đại học. Xin hỏi, cháu có thuộc đối tượng người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân của tôi không? Mức giảm trừ là bao nhiêu?
Cảm ơn Luật sư!

giam-tru-gia-canh

Trả lời: (mang tính chất tham khảo)
Vấn đề của bạn, Luật sư của Phạm Law xin được tư vấn như sau:

Thông tư 111/2013/TT – BTC quy định chi tiết về quy định giảm trừ gia cảnh khi nộp thuế thu nhập cá nhân. Theo đó:

1. Con trên 18 tuổi đang theo học vẫn là người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh

Điểm d.1.3, Điều 9, Thông tư quy định: Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.
Như vậy, con bạn trên 18 tuổi nhưng vẫn đang theo học đại học thì vẫn được xem là một người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh theo quy định.

2. Mức giảm trừ gia cảnh

Đối với mỗi người phụ thuộc, mức giảm trừ gia cảnh là 3,6 triệu đồng/tháng. Theo nguyên tắc sau:
– Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.
– Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký.
– Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
– Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

3. Hồ sơ đăng ký hồ sơ giảm trừ gia cảnh

– Con đang theo học tại các bậc học hồ sơ chứng minh gồm:
+) Bản chụp Giấy khai sinh.
+) Bản chụp Thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường hoặc giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại các trường học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông hoặc học nghề.
– Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cùng với tờ khai tạm nộp thuế.
– Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc: trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày khai giảm trừ gia cảnh (bao gồm cả trường hợp phát sinh tăng, giảm người phụ thuộc hoặc mới ra kinh doanh).
– Quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nếu người nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp. Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán phải điều chỉnh lại mức thuế đã khoán.
– Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh.

Trên đây là câu trả lời của Phạm Law đối với trường hợp của bạn, nếu còn vướng mắc bạn có thể kết nối trực tiếp đến Phạm Law, chúng tôi rất sẵn lòng để giải đáp mọi vướng mắc của bạn.
Trân trọng./.

Rate this post