Thông tư số 02/2010/TT-BKH- ngày 19 tháng 01 năm 2010

Thông tư số 02/2010/TT-BKH- ngày 19 tháng 01 năm 2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ

Tải văn bản tại đây

Rate this post