Li-xăng là gì? Thủ tục li-xăng quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

Li-xăng là gì Thủ tục li-xăng quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

Trong nội dung bài viết kỳ trước về nội dung “Tại sao doanh nghiệp nên đăng ký bảo hộ đối với nhãn hiệu?” PhamLaw đã nhắc đến một khía cạnh lợi ích của nhãn hiệu là tài sản có giá trị của doanh nghiệp khi chuyển nhượng, chuyển giao quyền. Trong đó, chuyển nhượng ở đây có thể là chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu, hoặc chỉ chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu đó (hay còn gọi là li-xăng). Thực tế, đã có rất nhiều chủ thể thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, theo thống kê của Cục Sở hữu trí thuê, trong năm 2016, có 112 đơn đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp và có 118 hợp đồng được đăng ký, tăng 24% so với năm ngoài. Cho thấy nhu cầu chuyển giao, chuyển nhượng quyền của các cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu văn bằng độc quyền các đối tượng sở hữu công nghiệp ngày càng cao, tuy nhiên, không phải cá nhân, tổ chức nào cũng có thể thực hiện thủ tục này tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vì vậy, trong khuôn khổ bài viết này, công ty Luật PhamLaw xin được hướng dẫn quý Khách về trình tự, thủ tục li-xăng quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp.

Li-xăng là gì? Thủ tục li-xăng quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp
Li-xăng là gì? Thủ tục li-xăng quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp
 1. Căn cứ pháp lý

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009;

Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

Nghị định số 122/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;

Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;

Thông tư số 263/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

2. Li-xăng là gì?

Theo quy định tại Mục 2 Chương X Luật Sở hữu trí tuệ về việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp như sau:

Định nghĩa: Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (hay còn gọi là li-xăng) là việc: “Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình” (Khoản 1 Điều 141 Luật Sở hữu trí tuệ).

Việc chuyển quyền phải có hợp đồng bằng văn bản (hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp – sau đây gọi tắt là “Hợp đồng Li-xăng”). Theo đó, hợp đồng Li-xăng có thể được thực hiện theo một trong ba dạng sau:

 • Hợp đồng độc quyền: Bên chuyển quyền không được ký kết hợp đồng Li-xăng với bất kỳ bên thức ba nào khác và chỉ được được sử dụng nếu được sự cho phép của bên được chuyển quyền.
 • Hợp đồng không độc quyền: Trong phạm vi và thời hạn chuyển giao quyền sử dụng, bên chuyển quyền có thể sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cũng như ký kết hợp đồng Li-xăng với người khác.
 • Hợp đồng thứ cấp: Bên được chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thực hiện chuyển giao quyền sử dụng theo một hợp đồng khác là hợp đồng thứ cấp.

Tuy nhiên, không phải bất cứ đối tượng sở hữu công nghiệp hay chủ thể nào cũng được phép thực hiện chuyển quyền, pháp luật quy định một số điểm hạn chế việc Li-xăng như sau:

– Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp chỉ được chuyển nhượng trong phạm vi những quyền mình được bảo hộ;

– Chỉ dẫn địa lý, tên thương mại không phải đối tượng được Li-xăng;

– Nhãn hiệu tập thể chỉ được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó;

– Bên được chuyển quyền không được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba nếu không được bên chuyển quyền cho phép;

 • Thành phần hồ sơ:
 1. Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền (02 bản);
 2. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (02 bản);
 3. Văn bằng bảo hộ (bản gốc);
 4. Văn bản đồng ý của đồng chủ sở hữu (nếu quyền sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung) về việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp;
 5. Giấy ủy quyền cho đại diện sở hữu công nghiệp nộp đơn (nếu có);
 6. Chứng từ nộp phí, lệ phí.

3. Trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ Li-xăng

Bước 1: Nộp hồ sơ

Sauk hi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ có trong hồ sơ đăng ký hợp đồng Li-xăng nói trên, chủ đơn/đại diện sở hữu công nghiệp thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại “cửa số 02” Cục Sở hữu trí tuệ hoặc nộp qua bưu điện;

Bước 2: Xử lý đơn đăng ký hợp đồng Li-xăng

Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nộp đơn, chuyên viên Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành xem xét, kiểm tra hồ sơ đăng ký hợp đồng Li-xăng, theo đó:

 • Hồ sơ đăng ký hợp lệ, không thiếu sót, cục sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp;
 • Hồ sơ đăng ký không hợp lệ, có thiếu sót quy định tại Điểm 48.3 Điều 48 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối đăng ký hợp đồng. Và trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày thông qua thông báo, người nộp hồ sơ sửa chữa các thiếu sót đó hoặc có ý kiến phản đối, trường hợp hết thời hạn nếu trên mà người nộp hồ sơ không sửa chữa hoặc việc sửa chữa không đạt yêu cầu, hoặc không có ý kiến phản đối/ý kiến phản đối không xác đáng, Cục sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối đăng ký hợp đồng.

4. Phí, lệ phí Nhà nước

Thự hiện theo quy định tại Thông tư số 263/2017/TT-BTC về các mức phí, lệ phí trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ chính thức áp dụng từ 01/01/2017, người nộp hồ sơ đăng ký hợp đồng li-xăng phải nộp các khoản phí,lệ phí như sau:

 • Lệ phí cấp Giaays chứng nhận: 120.000 đồng;
 • Phí thẩm định: 230.000 đồng;
 • Phí đăng bạ: 120.000 đồng;
 • Phí công bố: 120.000 đồng

Lưu ý: Nếu hồ sơ đăng ký hợp đồng Li-xăng đối với văn bằng bảo hộ thứ 2 trở lên, mỗi văn bằng thu thêm 350.000 đồng bao gồm phí thẩm định, phí đăng bạ.

5. Công việc PhamLaw sẽ thực hiện khi Quý khách sử dụng dịch vụ thực hiện thủ tục li-xăng quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Đối với thủ tục đăng ký hợp đồng li-xăng, PhamLaw là đơn vị với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý am hiểu pháp luật Sở hữu trí tuệ và có kinh nghiệm dày dặn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính có thể giúp Quý khách có được kết quả một cách nhanh chóng nhất. Với dịch vụ thực hiện thủ đăng ký hợp đồng li-xăng của PhamLaw, chúng tôi sẽ thay mặt Quý khách thực hiện các công việc sau:

 • Tư vấn cho quý Khách quy định của pháp luật hiện hành về Sở hữu trí tuệ nói chung, sở hữu công nghiệp nói riêng và thủ tục đăng ký hợp đồng li-xăng;
 • Soạn hồ sơ đầy đủ và hợp lệ phục vụ cho việc thực hiện thủ tục;
 • Đại diện cho quý Khách thực hiện thủ tục tại Cục Sở hữu trí tuệ;
 • Thay mặt quý Khách nhận kết quả và bàn giao lại cho quý Khách.

Trên đây là tư vấn của công ty TNHH tư vấn PhamLaw về Li-xăng là gì Thủ tục li-xăng quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp. Nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với bộ phận tư vấn thủ tục hành chính 1900 của công ty TNHH tư vấn PhamLaw. Để được tư vấn các dịch vụ quý khách hàng vui lòng kết nối tới số hotline: 097 393 8866, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Hãy đến với Công ty Luật Phạm Law để nhận được dịch vụ tốt nhất cho mọi khách hàng.

Rất mong nhận được sự hợp tác của khách hàng!

Trân trọng!

 

 

 

 

 

5/5 - (4 bình chọn)