Tuổi chịu trách nhiệm hình sự là bao nhiêu?

Câu hỏi: Tuổi chịu trách nhiệm hình sự là bao nhiêu?

Em trai tôi đang học lớp 11. Vừa rồi nó với bạn nó có xảy ra xích mích, sau đó, em trai tôi rủ thêm 2 đứa lớp trên đi đánh đứa bạn kia khiến đứa kia phải vào viện khâu 12 mũi. Gia đình tôi đã đến xin lỗi và trả tiền thuốc men, viện phí nhưng gia đình đứa kia nhất quyết đòi kiện em trai tôi ra Tòa. Vây xin hỏi, trường hợp của em trai tôi liệu có bị đi tù hay không?

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự là bao nhiêu?

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến hộp thư tư vấn của Phamlaw. Chúng tôi rất hiểu và chia sẻ với sự lo lắng của gia đình bạn. Về vấn đề này, chúng tôi xin giải đáp như sau:

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự hiện nay được quy định như sau:

  • Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 có quy định khác. Những tội phạm mà Bộ luật có quy định khác ở đây chính là các tội phạm với chủ thể thực hiện hành vi phạm tội là người từ 18 tuổi trở lên: tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 145 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017); tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi (Điều 146 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017)…
  • Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo thông tin bạn cung cấp, em trai bạn hiện tại đang học lớp 11: thuộc nhóm người từ đủ 16 tuổi trở lên nên em bạn sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với mọi loại tội phạm trừ các trường hợp đối với chủ thể thực hiện hành vi phạm tội là người từu 18 tuổi trở lên. Ngoài ra em bạn có hành vi đánh một người bạn khác đến mức khâu 12 mũi: đây là hành vi vi phạm pháp luật và thuộc Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khỏe của người khác. Đồng thời có tình tiết tăng nặng hình phạt là phạm tội có tổ chức (rủ thêm hai người bạn khác cùng đến đánh).

Cụ thể về tội phạm và mức hình phạt được quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017:

Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;

b) Dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm;

c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của mình, người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình;

đ) Có tổ chức;

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

g) Trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành án phạt tù, đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

h) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do được thuê;

i) Có tính chất côn đồ;

k) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 06 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 % đến 60%;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30%;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều này;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 % đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 14 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích làm biến dạng vùng mặt của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61 % trở lên nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.

5. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Làm chết 02 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.

Người nào chuẩn bị vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm, a-xít nguy hiểm, hóa chất nguy hiểm hoặc thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm nhằm gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Vì bạn không nói rõ tỷ lệ thương tật của bạn kia là bao nhiêu nên tùy từng mức độ thương tật cụ thể mà em bạn sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng, cụ thể:

Trường hợp một. Tỷ lệ thương tật dưới 11%: em bạn có thể chịu mức hình phạt như cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm (điểm đ khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017).

Trường hợp hai. Tỷ lệ thương tật từ 11%- 30 %: em bạn có thể chịu mức hình phạt tù từ 02 năm đến 06 năm (điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017).

Trường hợp ba. Tỷ lệ thương tật từ 31%- 60 %: em bạn có thể chịu mức hình phạt tù từ 05 năm đến 10 năm (điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017).

Trường hợp bốn. Tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên: em bạn có thể chịu mức hình phạt  phạt tù từ 07 năm đến 14 năm (điểm d khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017).

Trên đây là những giải đáp của chúng tôi về vấn đề của bạn với nội dung câu hỏi “Tuổi chịu trách nhiệm hình sự là bao nhiêu?” có liên quan đến tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Nếu bạn còn bất kỳ điều gì muốn tư vấn thêm hoặc cần chúng tôi thực hiện các dịch vụ pháp lý như: Bào chữa cho em trai bạn khi thực hiện hành vi phạm tội, bạn hãy kết nối đến chúng tôi. Để được hỗ trợ tư vấn, bạn kết nối tổng đài 1900 6284. Phamlaw sẵn sàng hỗ trợ.

Xem thêm: >>> Mức phạt đối với trường hợp phạm tội sau khi đã được xóa án tích

Xin trân trọng cảm ơn!

5/5 - (1 bình chọn)