Thời hạn xóa án tích với tội phạm nghiêm trọng

Kính gửi Luật sư, mong các luật sư giải đáp giúp tôi trường hợp của tôi như sau:

Tháng 2/2008 tôi gây án và bị bắt tội cố ý gây thương tích. Tháng 11/2008, tôi bị Tòa án thành phố Hải Phòng kết án 6 tháng tù về tội Hủy hoại tài sản theo quy định tại khoản 1. Tháng 7/2009, tôi bị Tòa án Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội kết án 6 năm về tội Cố ý gây thương tích theo khoản 3. Ngày 26/12/2012 tôi đã chấp hành xong bản án và được tha về đoàn tụ với gia đình (cả hình phạt bổ sung). Xin hỏi:

  1. Sau bao lâu thì tôi được xóa án tích?
  2. Tôi bị thiếu giấy xác nhận của Tòa án về việc đã thi hành xong hình phạt phụ (do khi chuyển nhà, tôi bị mất). Vậy tôi phải làm thế nào?

Trả lời: (có tính chất tham khảo)

  1. Về thời hạn xóa án tích

Theo quy định của Bộ luật Hình sự thì có hai trường hợp xóa án tích là đương nhiên xóa án tích và xóa án tích theo quyết định của Tòa án.

Việc xóa án tích theo quyết định của Tòa án được áp dụng đối với những người đã bị kết án về các tội quy định tại ChươngXI (các tội xâm phạm an ninh quốc gia) và chương XXIV (các tội phá họai hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh) của Bộ luật Hình sự.

Việc đương nhiên xóa án tích được thực hiện theo quy định tại Điều 64 của Bộ luật Hình sự. Theo đó, những người sau đây đương nhiên được xoá án tích:

Một là, người được miễn hình phạt.

Hai là, người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XI và Chương XXIV của Bộ luật này, nếu từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án người đó không phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

– Một năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo;

– Ba năm trong trong trường hợp hình phạt là tù đến ba năm;

– Năm năm trong trường hợp hình phạt là tù từ trên ba năm đến mười lăm năm;

– Bảy năm trong trường hợp hình phạt là tù từ trên mười lăm năm.

Cách tính thời hạn để xóa án tích được quy định tại Điều 67 của Bộ luật Hình sự như sau:

“1. Thời hạn để xoá án tích quy định tại Điều 64 và Điều 65 của Bộ luật này căn cứ vào hình phạt chính đã tuyên.

  1. Nếu chưa được xoá án tích mà phạm tội mới, thì thời hạn để xoá án tích cũ tính từ ngày chấp hành xong bản án mới.
  2. Việc chấp hành xong bản án bao gồm việc chấp hành xong hình phạt chính, hình phạt bổ sung và các quyết định khác của bản án.
  3. Người được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại cũng được coi như đã chấp hành xong hình phạt”.

Với trường hợp của bạn thì sẽ thuộc một trong các trường hợp đương nhiên được xóa án tích. Việc xóa án tích sẽ được xác định như sau:

– Năm 2008 bạn bị kết án về tội cố ý gây thương tích, đến tháng 11/2008 bạn lại bị kết án 6 tháng tù về tội hủy hoại tài sản. Căn cứ vào mức thời hạn tối thiểu để được xóa án tích theo quy định tại Điều 64 của Bộ luật Hình sự thì trong vòng chưa được 1 năm, kể từ khi bị kết án, bạn đã phạm tội mới, do vậy, thời điểm được tính để xác định thời hạn xóa án tích đối với tội cố ý gây thương tích là kể từ ngày bạn chấp hành xong hình phạt tù đối với tội hủy hoại tài sản.

Nếu như tháng 11/2008, sau khi bị kết án về tội hủy hoại tài sản, bạn chấp hành hình phạt tù 6 tháng thì đến tháng 5/2009 bạn sẽ thi hành xong bản án. Thời hạn xóa án tích đối với tội cố ý gây thương tích và thời hạn xóa án tích đối với tội hủy hoại tài sản đều được tính kể từ ngày bạn chấp hành xong bản án về tội hủy hoại tài sản.

Riêng đối với tội hủy hoại tài sản, thời hạn xóa án tích sẽ là 3 năm theo quy định tại Điều 64 của Bộ luật Hình sự.

– Trong thời hạn chưa hết 3 năm, kể từ ngày bạn chấp hành xong bản án đối với tội hủy hoại tài sản (từ tháng 5/2009 đến tháng 7/2009), bạn lại phạm tội mới là cố ý gây thương tích và bị tuyên phạt 6 năm tù. Do vậy, thời điểm để tính thời hạn xóa án tích đối với tội hủy hoại tài sản và tội cố ý gây thương tích là thời điểm bạn chấp hành xong bản án đối với tội cố ý gây thương tích (bắt đầu từ 26/12/2014).

Thời hạn xóa án tích đối với tội cố ý gây thương tích trong trường hợp này là 05 năm, theo quy định tại Điều 64 của Bộ luật Hình sự.

Do vậy, với trường hợp của bạn thì sau 01 năm (tối thiểu), kể từ ngày chấp hành xong bản án về tội cố ý gây thương tích năm 2009, bạn sẽ được xóa án tích đối với tội cố ý gây thương tích theo bản án năm 2008; sau 03 năm kể từ ngày chấp hành xong bản án về tội cố ý gây thương tích năm 2009, bạn sẽ được xóa án tích đối với tội hủy hoại tài sản; sau 05 năm kể từ ngày chấp hành xong bản án về tội cố ý gây thương tích năm 2009, bạn sẽ được xóa án tích đối với cố ý gây thương tích theo bản án năm 2009.

  1. Về thủ tục xóa án tích

Điều 270 của Bộ luật Tố tụng hình sự quy định: “Theo yêu cầu của người được đương nhiên xóa án tích quy định tại Điều 64 của Bộ luật Hình sự, Chánh án Tòa án đã xử sơ thẩm vụ án cấp giấy chứng nhận là họ đã được xóa án tích”.

Hồ sơ gồm đơn xin cấp giấy chứng nhận xóa án tích kèm các tài liệu như giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù của trại giam nơi thụ hình án cấp; giấy xác nhận của cơ quan thi hành án dân sự về việc thi hành xong các khoản bồi thường, án phí, tiền phạt; giấy chứng nhận không phạm tội mới do công an quận (huyện) nơi người đó thường trú cấp, bản sao hộ khẩu; bản sao chứng minh nhân dân.

Về giấy xác nhận kết quả thi hành án dân sự, theo quy định tại Điều 53 của Luật Thi hành án dân sự thì đương sự có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự xác nhận kết quả thi hành án. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của đương sự, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp giấy xác nhận kết quả thi hành án. Trường hợp bạn đã bị mất giấy xác nhận kết quả thi hành án thì có thể làm đơn để đề nghị cơ quan thi hành án cấp lại.

Bạn phạm 3 tội, bị kết án bởi 3 bản án của 02 Tòa khác nhau là Tòa án thành phố Hải Phòng và Tòa án quận Hai Bà Trưng. Theo quy định tại Điều 270 của Bộ luật Tố tụng hình sự thì Chánh án Tòa án đã xử sơ thẩm vụ án cấp giấy chứng nhận là đã được xóa án tích. Do vậy, trường hợp của bạn, Chánh án Tòa án thành phố Hải Phòng sẽ cấp giấy chứng nhận đã được xóa án tích (đối với tội cố ý gây thương tích năm 2008 và tội hủy hoại tài sản); Chánh án Tòa án quận Hai Bà Trưng sẽ cấp giấy chứng nhận đã được xóa án tích đối với  tội cố ý gây thương tích năm 2009.

Rate this post