Mẫu đơn khởi kiện vụ án lao động

Mẫu đơn khởi kiện vụ án lao động

Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động và tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động. Các cá nhân, cơ quan, tổ chức có tranh chấp lao động cần phải viết đơn khởi kiện tranh chấp lao động gửi cho Cơ quan Tòa Án có thẩm quyền giải quyết để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên có tranh chấp. Vậy mẫu đơn khởi kiện tranh chấp lao động là gì? Để hiểu rõ hơn về mẫu đơn này, Quý bạn đọc có thể tham khảo bài viết dưới đây của Phamlaw.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Bộ luật lao động 2019

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

NỘI DUNG TƯ VẤN

1. Đơn khởi kiện tranh chấp lao động là gì?

Đơn khởi kiện tranh chấp lao động là văn bản do cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức lập ra gửi cho cơ quan Tòa án có thẩm quyền giải quyết những tranh chấp lao động.Đơn khởi kiện là một trong những giấy tờ vô cùng quan trọng, là phương tiện giúp cho Tòa án tiếp nhận và hiểu được mong muốn của người khởi kiện.

Đơn khởi kiện tranh chấp lao động là văn bản ghi chép lại những thông tin của cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện và sự việc tranh chấp lao động. Ngoài ra, đơn khởi kiện tranh chấp lao động còn làm cơ sở để Tòa án có thẩm quyền giải quyết xem xét và thực hiện giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật.

2. Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp lao động

Nội dung trong đơn khởi kiện vụ án lao động bao gồm thông tin về bên khởi kiện và bên bị kiện, bên liên quan, nội dung khởi kiện và các thông tin khác liên quan, Quý khách hàng có thể tham khảo và tải mẫu đơn khởi kiện tranh chấp lao động tại đây:

Lưu ý: Mẫu đơn khởi kiện vụ án lao động dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, Quý khách hàng/Quý bạn đọc cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN LAO ĐỘNG

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận (huyện)…………………………………………………………..

Họ và tên người khởi kiện:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Nếu người khởi kiện là cá nhân thi ghi rõ họ tên và năm sinh. Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thi ghi rõ tên cơ quan, tổ chức – người đại diện hợp pháp).

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người bị kiện:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi rõ họ tên và năm sinh. Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi rõ tên cơ quan, tổ chức-người đại diện hợp pháp).

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Khởi kiện về việc:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau với người bị kiện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (nêu cụ thể nội dung)

Họ và tên người làm chứng:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm:

(Ghi rõ và đánh số thứ tự)

 ……………, ngày……tháng……năm ……
 NGƯỜI KHỞI KIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)

 3. Nội dung cơ bản của đơn khởi kiện

Nội dung đơn khởi kiện sẽ phụ thuộc vào từng vụ việc cụ thể, tuy nhiên cần đáp ứng các nội dung cơ bản và cụ thể theo quy định trong tố tụng dân sự. Theo quy định của Điều 189 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thì mẫu đơn khởi kiện tranh chấp lao động cơ bản bao gồm:

  • Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
  • Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;
  • Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó;
  • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);
  • Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện;
  • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
  • Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
  • Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);
  • Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.

4. Thủ tục, trình tự giải quyết tranh chấp lao động tại tòa án

Bước 1: Hòa giải tranh chấp lao động cá nhân

Theo quy định tại Điều 188 Bộ luật lao động 2019, tranh chấp lao động cá nhân phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:

– Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

– Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;

– Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;

– Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về việc làm, về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

– Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

– Giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại.

Trường hợp không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải quy định tại khoản 1 Điều 188 hoặc trường hợp hết thời hạn hòa giải quy định tại khoản 2 Điều 188 mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải hoặc trường hợp hòa giải không thành theo quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật lao động 2019   thì các bên tranh chấp có quyền lựa chọn yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án để giải quyết tranh chấp

Bước 2: Nộp đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo nêu trên đến tòa án có thẩm quyền

Thành phần hồ sơ khởi kiện bao gồm:

– Đơn khởi kiện (Như trên)

– Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu, sổ hộ khẩu gia đình. Nếu người sử dụng lao động khởi kiện thì bổ sung thêm các giấy tờ về tư cách pháp lý của doanh nghiệp như: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,…

-Các tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung tranh chấp (nếu có)

-Các tài liệu liên quan đến quan hệ lao động như: Hợp đồng lao động, quyết định chấm dứt hợp động lao động hoặc quyết định sa thải, thông báo nghỉ việc,…

-Biên bản hòa giải không thành

Tòa án có thẩm quyền là Tòa án nhân dân cấp quận (huyện) nơi bị đơn có trụ sở chính. Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bằng văn bản về chọn Tòa án nơi nguyên đơn cư trú, làm việc để giải quyết tranh chấp.

Bước 3: Thụ lý vụ án

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

Lưu ý: Trình tự giải quyết tranh chấp lao động tại tòa án: Toà án nhân dân giải quyết các tranh chấp lao động theo thủ tục tố tụng dân sự được quy định trong Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trên đây là nội dung tư vấn của Phamlaw mẫu đơn khởi kiện vụ án lao động, nếu bạn còn vướng mắc hoặc muốn được hỗ trợ tư vấn, vui lòng kết nối đến tổng đài tư vấn của chúng tôi. Hỗ trợ dịch vụ qua các đầu số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508.

5/5 - (2 bình chọn)