TTLD – Bảo vệ người lao động

TTLD – Bảo vệ người lao động

Lương, thưởng của người lao động theo Bộ luật Lao động mới
Lương, thưởng của người lao động theo Bộ luật Lao động mới Là người lao động là người làm công ăn lương trong quan hệ lao động. Có thể nói vấn đề mà người lao động quan tâm hàng đầu
Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc theo Bộ luật Lao động mới
Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc theo Bộ luật Lao động mới Để đảm bảo đời sống sinh hoạt của người lao đống sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, pháp luật lao động quy định người lao
Hình thức trả lương cho người lao động
Hình thức trả lương cho người lao động Tiền lương là một trong những vấn đề quan trọng nhất của người lao động. Để đảm bảo quyền được nhận lương đúng hạn và đúng luật thì Công ty Luật Phamlaw
Trách nhiệm của NSDLĐ trong việc bảo đảm an toàn lao động
Trách nhiệm của NSDLĐ trong việc bảo đảm an toàn lao động Việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động là trách nhiệm quan trọng của người sử dụng lao động đối với người lao động trong quá trình
Trách nhiệm Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật
Trách nhiệm Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật Hiện nay, nhiều doanh nghiệp hay nói cách khác là người sử dụng lao động lợi dụng vị trí yếu thế của người
Thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm
Thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm Thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm được quy định tại Nghị
Mẫu đơn khởi kiện vụ án lao động
Mẫu đơn khởi kiện vụ án lao động Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động và tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể