Hình thức trả lương cho người lao động

Hình thức trả lương cho người lao động

Tiền lương là một trong những vấn đề quan trọng nhất của người lao động. Để đảm bảo quyền được nhận lương đúng hạn và đúng luật thì Công ty Luật Phamlaw sẽ cung cấp những thông tin về hình thức trả lương cho người lao động:

– Theo quy định của Bộ Luật lao động 2012 thì người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Hình thức trả lương đã chọn phải được duy trì trong một thời gian nhất định; trường hợp thay đổi hình thức trả lương, thì người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 10 ngày.

– Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Trường hợp trả qua tài khoản ngân hàng, thì người sử dụng lao động phải thỏa thuận với người lao động về các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản.

– Và khi trả lương cho người lao động, Bộ luật lao động cũng quy định rõ nguyên tắc mà người sử dụng lao động phải tuân theo :

+ Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

+ Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

=========================
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết.

Công ty Luật Phamlaw

Tng đài tư vn pháp lut chuyên sâu 1900 6284
Email : pham.lawyer8866@gmail.com