Dịch vụ tư vấn pháp luật lao động qua tổng đài

Nhằm đáp ứng các yêu cầu bức thiết các nội dung liên quan đến pháp luật lao động của cá nhân, tổ chức. Chúng tôi cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn trực tuyến về lao động qua đầu số 1900 2118 với đội ngũ luật sư, luật gia có kinh nghiệm và chuyên môn thực hiện.

19002118 tư vấn trực tuyến hoạt động như sau:

Sau khi Quý khách hàng kết nối đến tổng đài tư vấn pháp luật chuyên sâu và gặp luật sư tư vấn trực tuyến, tại đây khách hàng sẽ được các luật sư, luật gia của chúng tôi hướng dẫn, tư vấn pháp luật về pháp luật luât lao động và các quy định pháp luật khác liên quan như sau:

1.  Luật sư tư vấn trực tuyến quy định pháp luật chung về lao động: Tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động;

2.  Tư vấn quy định pháp luật về việc làm và giải quyết việc làm

3.  Tư vấn quy định về hợp đồng lao động, cụ thể:

+   Quy định về giao kết hợp đồng lao động;

+   Quy định về thực hiện hợp đồng lao động;

+   Quy định về sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động;

+   Quy định về hợp đồng lao động vô hiệu;

+   Quy định về cho thuê lại lao động.

4.  Luật sư tư vấn trực tuyến quy định pháp luật về tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, quy định về nghỉ lễ, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương…

5.  Tư vấn quy định pháp luật về kỷ luật lao động và trách nhiệm vất chất.

6.  Tư vấn quy định pháp luật về an toàn lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

7.  Tư vấn quy định pháp luật riêng đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao động là người cao tuổi, người khuyết tật

8.  Tư vấn quy định pháp luật về Bảo hiểm xã hội, công đoàn

9.  Tư vấn quy định pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, lao động cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài, lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

10. Tư vấn quy định về học nghề và đào tạo nghề

11. Tư vấn quy định về thỏa ước lao động tập thể, thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành.

12. Luật sư tư vấn trực tuyến về tranh chấp và  giải quyết tranh chấp lao động

13. Tư vấn các quy định pháp luật khác liên quan đến vấn đề lao động.

Thời gian hoạt động của tổng đài Lao động trực tuyến : hoạt động tất cả các ngày trong tuần từ 8h’ sáng đến 17h 30 các ngày làm việc từ thứ 2 cho đến thứ 7 hàng tuần (Trừ các ngày nghỉ lẽ, tết theo quy định của pháp luật)

5/5 - (1 bình chọn)