Quá thời hạn sử dụng đất thì được thế chấp quyền sử dụng đất không?

Quá thời hạn sử dụng đất thì được thế chấp quyền sử dụng đất không?

Xin chào luật sư. Tôi được giao 10 héc ta đất để trồng cây lâu năm, thời hạn giao đất là 20 năm kể từ năm 1995, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay tôi muốn vay vốn ngân hàng với thời hạn là 10 năm để phát triển các loại cây ăn quả giống mới trên đất này. Vậy tôi có được thế chấp quyền sử dụng đất đó để vay vốn dài hạn của ngân hàng không? Tôi xin cảm ơn

qua-thoi-han-su-dung-dat-thi-duoc-the-chap-quyen-su-dung-dat-khong

Luật sư tư vấn:

Xin chào bác! Cảm ơn bác đã gửi câu hỏi của mình tới Công ty Luật Phạm Law. Về câu hỏi của bác công ty Luật Phạm Law xin tư vấn và hướng dẫn bác như sau:

  1. Căn cứ pháp luật

Luật đất đai năm 2013

  1. Qúa thời hạn sử dụng đất thì được thế chấp quyền sử dụng đất không?

Khoản 1 điều 188 Luật đất đai năm 2013 quy định

“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

  1. a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;
  2. b) Đất không có tranh chấp;
  3. c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
  4. d) Trong thời hạn sử dụng đất.”

Đối chiếu với trường hợp của bác, bác được Nhà nước giao đất với thời hạn là 20 năm kể từ năm 1995. Như vậy, thời hạn sử dụng đất của bác đã hết (2017-1995=22 năm >20 năm)

Tuy nhiên, vì trường hợp của bác thuộc điều khoản chuyển tiếp quy định tại khoản 3 điều 210 Luật đất đai năm 2013:3. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, khi hết thời hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 126 của Luật này. Thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày 15 tháng 10 năm 2013 đối với trường hợp hết hạn vào ngày 15 tháng 10 năm 2013 theo quy định của Luật đất đai năm 2003; tính từ ngày hết thời hạn giao đất đối với trường hợp hết hạn sau ngày 15 tháng 10 năm 2013.”

Do đó, bác là cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được giao đất nông nghiệp trong hạn mức giao đất nông nghiệp trước ngày Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, khi hết thời hạn sử dụng đất nếu bác có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản 1 điều 126 Luật đất đai là 50 năm kể từ ngày hết thời hạn giao đất là năm 2015

Để được thế chấp quyền sử dụng đất vay vốn ngân hàng trước hết bác cần liên hệ với UBND huyện trình bày nhu cầu tiếp tục sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp và xin xác nhận đủ điều kiện tiếp tục gia hạn sử dụng đất khi hết hạn sử dụng đất, trên cơ sở đó làm thủ tục ngân hàng để vay vốn phát triển sản xuất nông nghiệp với thời hạn 10 năm theo quy định của pháp luật và chính sách tín dụng của ngân hàng

Trên đây là nội dung tư vấn của công ty Luật Phạm Law về câu hỏi “Quá thời hạn sử dụng đất thì được thế chấp quyền sử dụng đất không?“. Nếu có thắc mắc hoặc vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của công ty Luật Phạm Law để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.

Trân trọng cảm ơn!

Xem thêm:

 

 

 

 

4.2/5 - (4 bình chọn)