Thời hạn tạm giam cho tội phạm ít nghiêm trọng

Căn cứ vào khoản 3, điều 8 Bộ luật hình sự quy định về tội danh ít nghiêm trọng thì:

“3. Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến ba năm tù,..”

Do đó, thời hạn tạm giam đối với trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng quy định tại điều 120 BLTTHS 2003:

“1. Thời hạn tạm giam bị can để điều tra không quá hai tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá ba tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá bốn tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

2. Trong trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, xét cần phải có thời gian dài hơn cho việc điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc huỷ bỏ biện pháp tạm giam thì chậm nhất là mười ngày trước khi hết hạn tạm giam, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn tạm giam.
Việc gia hạn tạm giam được quy định nh­ư sau:

A) Đối với tội phạm ít nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá một tháng”.

Như vậy, thời hạn tạm giam  với trường hợp phạm tội ít nghiệm trọng là không quá 2 tháng và khi cần thiết có thể gia hạn thêm không quá 1 tháng nữa. Và sau khi hết khoảng thời gian này thì người ra lệnh tạm giam phải trả tự do cho người bị tạm giam hoặc xét cần thì áp dụng biện pháp ngăn chặn khác.

Sau khi hết khoảng thời gian tối đa là 3 tháng vẫn chưa được thả thì có thể làm đơn gửi đến Cơ quan điều tra khiếu nại về việc tạm giam quá thời hạn theo quy định.

1/5 - (1 bình chọn)