TTHS – Tội danh ít nghiêm trọng

TTHS – Tội danh ít nghiêm trọng

Án treo cho tội phạm ít nghiêm trọng
Căn cứ theo khoản 1 Điều 60 Luật hình sự năm 1999 quy định về án treo thì: “Khi xử phạt tù không quá ba năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm
Thời hạn tạm giam cho tội phạm ít nghiêm trọng
Căn cứ vào khoản 3, điều 8 Bộ luật hình sự quy định về tội danh ít nghiêm trọng thì: “3. Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà mức cao
Hiểu thế nào phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng?
Báo Pháp Luật TP.HCM đã từng có bài đăng (ngày 15/7/2011) có bài “Tòa chỏi nhau về trường hợp ít nghiêm trọng”, phản ánh chuyện Lý Thanh Đạm to tiếng chửi bới, rượt đánh một hàng xóm, công an can thiệp,
Tình tiết giảm nhẹ “phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng”
Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (TNHS) “Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015. Thực tiễn xét xử các Toà án cũng
Khái niệm tội phạm trong Bộ luật Hình sự Việt Nam
Bộ luật Hình sự được Quốc hội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2017 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Bộ luật Hình sự có nhiệm vụ bảo vệ