Thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào công ty

Thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào công ty

Hiện nay, có rất nhiều  phương thức để góp vốn vào công ty, trong đó có góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Việc thực hiện đúng thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào công ty theo quy định của pháp luật là việc làm cần thiết trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp. Dưới đây, Phamlaw sẽ hướng dẫn cụ thể theo quy định pháp luật mới nhất về việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào công ty để quý khách hàng có thể tham khảo.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật Doanh nghiệp 2020

Luật đất đai 2013

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

NỘI DUNG TƯ VẤN

1. Góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào công ty là gì?

Vốn chính là điều kiện cần để doanh nghiệp tiến hành khởi sự các hoạt động kinh doanh. Và đây cũng là nguồn gốc của mọi quyền lợi cũng như nghĩa vụ của các thành viên trong này. Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 thì Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập.

Điều 34 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về tài sản góp vốn trong doanh nghiệp như sau:

“Điều 34. Tài sản góp vốn

  1. Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.
  2. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản quy định tại khoản 1 Điều này mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn theo quy định của pháp luật.”

Theo như quy định trên thì tài sản dùng để góp vốn thành lập công ty không chỉ là đồng Việt Nam mà còn có thể là ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, hoặc các tài sản khác có thể định giá được bằng đồng Việt Nam. Góp vốn bằng quyền sử dụng đất là việc chuyển quyền sử dụng đất của mình cho công ty mình tham gia góp vốn. Tuỳ vào từng loại hình doanh nghiệp mà pháp luật quy định khác nhau về các vấn đề xoay quanh việc góp vốn.

2. Nguyên tắc góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào công ty

Việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

Thứ nhất, phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt và công bố.

Thứ hai, trường hợp chủ đầu tư thực hiện phương thức nhận góp vốn quyền sử dụng đất mà phải chuyển mục đích sử dụng đất thì chỉ được thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền có văn bản cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho phép điều chỉnh thời hạn sử dụng đất cho phù hợp với việc sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh.

Thứ ba, trường hợp diện tích đất thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh có phần diện tích đất mà người đang sử dụng đất không có góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì chủ đầu tư được phép thỏa thuận mua tài sản gắn liền với đất của người đang sử dụng đất, Nhà nước thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho chủ đầu tư thuê đất để thực hiện dự án. Nội dung hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất phải thể hiện rõ người bán tài sản tự nguyện trả lại đất để Nhà nước thu hồi đất và cho người mua tài sản thuê đất.

3. Điều kiện để quyền sử dụng đất được góp vốn vào Công ty

Pháp luật Doanh nghiệp 2020 đã quy định rất rõ về trình tự, thủ tục để được góp vốn giá trị Quyền sử dụng đất vào công ty. Tuy nhiên để Quyền sử dụng đất đó được góp vốn vào công ty thì cần đáp ứng được những điều kiện theo quy định về Luật đất đai 2013. Tức là cần xác định tư cách pháp lý của cá nhân, tổ chức muốn góp vốn đối với Quyền sử dụng đất đó cũng như đất đó đã đủ điều kiện để tham gia giao dịch hay không cụ thể được quy định như sau:

+ Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai 2013

+ Đất không có tranh chấp;

+ Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

+ Trong thời hạn sử dụng đất.

Đối với chủ thể muốn góp vốn bằng giá trị Quyền sử dụng đất thì phải đảm bảo được Giấy chứng nhận quyền sử đất thuộc quyền sử dụng của mình hoặc được người có quyền sử dụng cho phép hay ủy quyền cho việc thực hiện việc góp vốn và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó là điều kiện tiên quyết đầu tiên.

Còn đối với đất muốn đưa vào góp vốn thì phải đảm bảo đất đó không có tranh chấp về đất vì chưa xác định được ai sẽ là chủ sử dụng đối với đất đó tức là phải xác định được chủ đất sử dụng đất mới được phép đưa vào giao dịch góp vốn, ngoài ra đất đó cũng không đang bị kê biên để tiến hành thi hành án dân sự vì để nhằm đảm để thi hành án dân sự cũng như đảm bảo được quyền lợi cho bên nhận góp vốn, ngoài ra đối với đất có thời hạn sử dụng đất thì phải vẫn đang còn thời hạn sử dụng đất do đất hết thời hạn có thể bị thu hồi đất, chủ thể đó sẽ không còn quyền sử dụng đối với đất.

4. Trình tự thực hiện góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào công ty

Để góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào công ty, Quý khách hàng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Định giá tài sản góp vốn

Tài sản góp vốn được định giá trên cơ sở những tiêu chí cụ thể như sau:

+ Tài sản góp vốn có thể được các thành viên góp vốn của công ty định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc bỏ phiếu.

+ Thuê tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá tài sản góp vốn vào doanh nghiệp.

Việc xác định giá trị góp vốn phải lập thành biên bản xác định giá trị vốn góp của người góp vốn. Các thành viên công ty phải liên đới chịu trách nhiệm về kết quả định giá tài sản góp vốn.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ

Sau khi lập hợp đồng góp vốn tại văn phòng công chứng nhà nước có thẩm quyền, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất tại văn phòng đăng ký đất đai có thẩm quyền.

Hồ sơ thực hiện thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất được quy định tại Khoản 3 Điều 9, Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính.

+ Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất (Mẫu số 09/ĐK Thông tư 24/2014/TT-BTNMT);

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản chính và bản photo);

+ Hợp đồng góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (02 bản chính đã được công chứng);

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, các giấy tờ nhân thân (bản sao CMND, sổ hộ khẩu…) của bên góp vốn nếu là cá nhân;

+ Văn bản ủy quyền đã được công chứng chứng thực.

Số lượng 01 bộ

Bước 3: Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

Thẩm quyền thực hiện việc đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào công ty

+ Văn phòng đăng ký đất đai, hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

+ Đối với những nơi chưa có văn phòng đăng ký đất đai, hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thì thực hiện tại Phòng tài nguyên và môi trường thuộc UBND cấp huyện.

Bước 4: Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết yêu cầu

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời hạn giải quyết việc đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào công ty

+ Không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).

+ Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày..

– Lệ phí sẽ tùy thuộc vào Nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định

Bước 5: Trả kết quả

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người chủ sử dụng đất.

Trên đây, Luật Phamlaw đã cung cấp cho bạn những thông tin liên quan đến thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào công ty. Hy vọng, nội dung bài viết sẽ giúp Quý khách hàng nắm rõ các thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào công ty… Nếu bạn còn vướng mắc hoặc muốn được hỗ trợ tư vấn, vui lòng kết nối đến tổng đài tư vấn của chúng tôi. Hỗ trợ dịch vụ qua các đầu số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508.

5/5 - (1 bình chọn)