Nghị quyết Số: 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17 tháng 4 năm 2003

Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự do Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành

Tải văn bản tại đây

4/5 - (1 bình chọn)