Nghị quyết Số: 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22 tháng 10 năm 2010

Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại điều 248 và 249 của Bộ luật hình sự do Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Tải văn bản tại đây

Rate this post