Đăng ký bản quyền logo công ty

Đăng ký bản quyền logo công ty, Mỗi doanh nghiệp, bên cạnh tên gọi của doanh nghiệp còn có logo, slogan, đây là những chỉ dẫn thương mại, góp phần vào chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp.

Về khía cạnh pháp lý, logo của doanh nghiệp có thể được đăng ký dưới hình thức: Đăng ký nhãn hiệu và hình thức: Đăng ký bản quyền tác giả.

Chủ sở hữu, tác giả logo có thể lựa chọn hình thức đăng ký và có thể nhờ sự trợ giúp của các luật sư để tiến hành đăng ký tại Cục Bản quyền tác giả Việt Nam.
Hồ sơ Đăng ký bản quyền đối với logo của doanh nghiệp gồm những tài liệu sau:
– Hai (02) chứng minh nhân dân của tác giả, bản copy có công chứng.
– Giấy Ủy quyền theo mẫu của PhamLaw soạn thảo, khách hàng ký và chuyển lại cho PhamLaw 02 bản. – Mẫu giấy ủy quyền
– Giấy cam đoan theo mẫu của PhamLaw soạn thảo, tác giả ký và chuyển lại cho Phamlaw 02 bản. – Mẫu giấy cam đoan đăng ký bản quyền
– Hai (02) Quyết định giao nhiệm vụ (Nếu đăng ký chủ sở hữu là Công ty).
– Hai (02) Bản sao có công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh (Nếu đăng ký chủ sở hữu là Công ty).
– Hai (02) bản mẫu Logo cần đăng ký (có thể bằng file mềm)
Dịch vụ của PhamLaw trợ giúp khách hàng đăng ký logo doanh nghiệp:
Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc Đăng ký bản quyền tác giả  tại Cục Bản Quyền Tác Giả;
Đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác Giả;
Thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả.

Thời hạn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả là 10 – 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

=================
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hướng dẫn chi tiết.

Công ty tư vấn Phamlaw

Tng 5M, tòa nhà Bình Vượng
s 200, đường Quang Trung, qun Hà Đông, thành ph Hà N
Hotline: 097.393.8866; Tng đài tư vn pháp lut: 1900 2118
Email : pham.lawyer8866@gmail.com

Rate this post