Đơn giản hóa thực hiện thủ tục hành chính

Trước tình trạng lạm dụng yêu cầu người dân nộp bản sao có chứng thực của các CQNN khi thực hiện TTHC đang gây tốn kém chi phí cũng như tạo ra áp lực cho các UBND cấp xã, huyện trong công tác chứng thực, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị 17/CT-TTg nhằm chấn chỉnh tình trạng trên, theo đó:
– CQNN tiếp nhận hồ sơ phải nghiêm túc chấp hành quy định tại Điều 6 Nghị định  79/2007/NĐ-CP về trách nhiệm khi tiếp nhận bản sao: không được yêu cầu xuất trình bản chính nếu bản sao giấy tờ đã được chứng thực

– Người dân khi trực tiếp thực hiện TTHC nếu nộp bản photo không có chứng thực thì người tiếp nhận phải trực tiếp kiểm tra đối chiếu với bản gốc, không được yêu cầu nộp bản photo có chứng thực. 

Chỉ thị 17 bắt đầu được thực hiện từ ngày 20/6/2014.

Các cơ quan phải sửa lại thủ tục để nghiêm túc chấp hành Nghị định 79/2007/NĐ-CP, thời hạn thực hiện trước ngày 31/3/2015.
Với quy định nêu trên, người dân được quyền lựa chọn nộp bản sao có chứng thực hoặc nộp bản kèm giấy tờ gốc để đối chiếu.
Trân trọng.
Rate this post