Thông tư số 135/2013/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2013

Thông tư số 135/2013/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2013 hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức tài chính vi mô

Tải văn bản tại đây

Rate this post