Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tải văn bản tại đây

Bình luận - Thắc mắc - Góp ý

thảo luận

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan cùng chủ đề: