Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng dân sự

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng dân sự

Việc tham gia tố tụng của người đại diện của đương sự nói chung và người đại diện theo ủy quyền nói riêng trong tố tụng dân sự có ý nghĩa rất lớn đối với việc giải quyết các vụ án dân sự, đặc biệt trong trường hợp đương sự không tự thực hiện các quyền và nghĩa vụ tố tụng của mình. Tuy nhiên khi người đại diện theo ủy quyền muốn thực hiện các nghĩa vụ tố tụng thay cho các đương sự thì cần phải có mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng. Để hiểu rõ hơn về mẫu giấy này, Quý bạn đọc có thể tham khảo bài viết dưới đây của Phamlaw.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Bộ luật dân sự 2015

Bộ luật tố tụng dân sự 2015

NỘI DUNG TƯ VẤN

1. Ủy quyền trong tố tụng dân sự là gì?

Ủy quyền là một trong hai hình thức đại diện hiện nay, bên cạnh đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo ủy quyền có thể là cá nhân hoặc pháp nhân theo quy định của Bộ luật dân sự. Theo quy định tại Điều 135 Bộ luật dân sự năm 2015 thì đại diện theo ủy quyền là đại diện được xác lập theo sự ủy quyền giữa người đại diện và người được đại diện. Người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự thực hiện các quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự theo nội dung văn bản ủy quyền.

Đại diện theo ủy quyền bao gồm:

– Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

– Các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân có thể thỏa thuận cử cá nhân, pháp nhân khác đại diện theo ủy quyền xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung của các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân.

– Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện theo uỷ quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện.

2. Các trường hợp không được ủy quyền tham gia phiên tòa

Bất kỳ ai cũng có thể đại diện theo ủy quyền của đương sự, trừ các trường hợp quy định tại Điều 87 Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Những trường hợp dưới đây cá nhân không được đại diện theo ủy quyền cho người khác tham gia phiên tòa, bao gồm:

Thứ nhất, Người đại diện cũng là đương sự trong cùng một vụ việc với người được đại diện mà quyền và lợi ích hợp pháp của họ độc lập với quyền và lợi ích hợp pháp của người được đại diện

Thứ hai, Đại diện theo ủy quyền trong vụ án ly hôn (khoản 4 Điều 85 Bộ luật tố tụng dân sự 2015). Tuy nhiên, trong vụ án ly hôn, đối với tranh chấp khác như tài sản, nghĩa vụ tài sản, con chung, đương sự vẫn được ủy quyền cho người khác thay mình tham gia tố tụng.

Thứ ba, Người đại diện là người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự cho một đương sự khác mà quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự đó đối lập với quyền và lợi ích hợp pháp của người được ủy quyền trong cùng một vụ việc.

Thứ tư, Người đại diện là cán bộ, công chức trong các cơ quan Tòa án, Kiểm sát, Công an.

3. Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng dân sự

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng là mẫu giấy được dùng để cho người bị kiện trong vụ kiện với một lý do nào đó không thể tham gia vụ kiện sẽ ủy quyền lại cho một cá nhân hoặc tổ chức nào đó về việc tham gia tố tụng. Mẫu giấy nêu rõ người ủy quyền là ai và bên nhận ủy quyền là ai kèm theo đó là nội dung được ủy quyền, thời gian ủy quyền…

Quý khách hàng có thể tham khảo và tải mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng dân sự tại đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————– o0o —————–

MỤC LỤC BÀI VIẾT

GIẤY ỦY QUYỀN

– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

– Căn cứ vào sự thỏa thuận của các bên;

……., ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN (Bên A) :

Họ tên:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND: …………………………Cấp ngày: ……………………….Nơi cấp:…………………………………………………………………………………….

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Bên B): 

Họ tên:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số CMND: ……………………………Cấp ngày: ……………………….Nơi cấp:………………………………………………………………………………….

Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

            Bằng giấy ủy quyền này Bên A ủy quyền cho bên B được thực hiện các công việc sau đây:

Được đại diện cho bên A tham gia tố tụng và thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về tố tụng và các văn bản pháp luật có liên quan tới tố tụng đối với các vụ việc dân sự tranh chấp mà bên A là đương sự; ký vào các văn bản, giấy tờ nộp tiền án phí, tạm ứng án phí hoặc nhận lại hoàn toàn tạm ứng phí dân sự.

            Đại diện cho bên A thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong thi hành án dân sự: Ký Đơn yêu cầu thi hành án, khiếu nại về việc thi hành án dân sự; nộp tiền tạm ứng hoặc nhận lại hoàn toàn tạm ứng phí thi hành án dân sự.

IV. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Văn bản ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi được thay thế văn bản ủy quyền khác.

V. CAM KẾT

Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

(Giấy ủy quyền tham gia tố tụng trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, Quý khách hàng cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế).

Hy vọng bài viết trên đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng dân sự. Nếu muốn biết thêm các thông tin chi tiết về vấn đề này, Quý bạn đọc có thể kết nối tổng đài 1900 để được tư vấn chuyên sâu. Ngoài ra, Luật Phamlaw còn cung cấp nhiều dịch vụ liên quan đến thành lập, giải thể, tổ chức lại doanh nghiệp,…Để được hỗ trợ các dịch vụ có liên quan đến các thủ tục hành chính, Quý khách hàng kết nối số hotline 091 611 0508 hoặc 097 393 8866, Phamlaw luôn sẵn sàng hỗ trợ.

5/5 - (1 bình chọn)