Đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP

Đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, gia đình tôi mẹ chồng, vợ chồng tôi và một người là em trai chồng. Năm 2014, gia đình tôi được Nhà nước cho chúng tôi thuê đất theo hình thức trả tiền hàng năm, trên sổ đỏ ghi loại đất là đất thương mại, dịch vụ. Đầu năm 2017, em chồng tôi mở công ty và vẫn tiếp tục sử dụng thửa đất vào việc kinh doanh. Tôi có một số câu hỏi sau mong Luật sư trả lời giúp:

 • Trường hợp này chúng tôi có cần phải xin cấp lại sổ đỏ cho doanh nghiệp không? Thủ tục thực hiện như thế nào?
 • Việc thanh toán tiền sử dụng đất đối với doanh nghiệp được thực hiện như thế nào?

Rất mong câu trả lời của Luật sư.

(Câu hỏi được biên tập lại từ mail gửi đến Bộ phận tư vấn pháp luật và thủ tục hành chính của Phamlaw)

Đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP
Đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP

Trả lời: (Câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo)

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Phamlaw.

Đối với các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền hàng năm, khi có sự thay đổi về chủ thể sử dụng đất, thì cần thực hiện một hợp đồng thuê đất khác giữa chủ thể sử dụng đất mới với cơ quan tài nguyên và môi trường. Đồng thời chế độ sử dụng đất cũng thay đổi tương ứng với chủ sử dụng đất mới. Dưới đây Phamlaw xin đưa ra quan điểm tư vấn về trường hợp của bạn như sau:

Thứ nhất, quy định của pháp luật về đăng ký biến động đối với trường hợp hồ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp

Đất thương mại, dịch vụ là một trong những loại đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp theo quy định của Luật đất đai 2013, gồm đất xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và các công trình khác phục vụ cho kinh doanh, thương mại, dịch vụ. Việc sử dụng đất thương mại, dịch vụ phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm được phép đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp. Cụ thể, trường hợp này được quy định tại khoản 55 điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật đất đai có hiệu lực kể từ ngày 03/03/2017, theo đó: “1. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm, khi thành viên của hộ gia đình hoặc cá nhân thành lập doanh nghiệp và tiếp tục sử dụng đất theo mục đích đã được Nhà nước cho thuê thì doanh nghiệp được tiếp tục sử dụng đất đó trong thời hạn sử dụng đất còn lại và có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký biến động thay đổi tên người sử dụng đất theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 95 của Luật đất đai và Điều 85 của Nghị định này.”

Điều luật trên quy định các vấn đề sau khi hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp:

 • Đất mà hộ gia đình, cá nhân sử dụng được Nhà nước cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm;
 • Đất đưa vào doanh nghiệp không thay đổi mục đích so với mục đích đã được Nhà nước cho thuê;
 • Được sử dụng đất trong thời hạn sử dụng còn lại;
 • Phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động thay đổi tên người sử dụng đất.

Căn cứ vào những quy định trên, thì trường hợp của gia đình bạn được phép đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp, nhưng phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động thay đổi tên người sử dụng theo quy trình sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ. Hồ sơ gồm các loại giấy tờ theo hướng dẫn tại điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đất đai như sau:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ tài nguyên và môi trường quy định về hồ sơ địa chính;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
 • Một trong các giấy tờ liên quan đến nội dung biến động, cụ thể là việc thành viên hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp.

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, người tiến hành thủ tục nộp tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai sau khi nhận hồ sơ hợp lệ, sẽ chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai. Văn phòng có trách nhiệm thông báo nội dung biến động về người sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất để hủy hợp đồng thuê đất đã ký với hộ gia đình, cá nhân. Doanh nghiệp mới thành lập phải ký Hợp đồng thuê đất với Sở tài nguyên và môi trường trước khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Doanh nghiệp sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với đất được cho thuê với mục đích sử dụng trước đó.

Thứ hai, quy định về thu tiền sử dụng đất đối với đất thương mại dịch vụ khi được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm

Theo quy định tại điều 3 Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền thuê đất hàng năm không thông qua đấu giá được xác định như sau:

Đơn giá thuê đất hàng năm  =  Mức tỷ lệ (%) x Giá đất tính thu tiền thuê đất

Trong đó:

 • Mức tỷ lệ % để tính đơn giá thuê đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành cụ thể theo từng khu vực, tuyến đường tương ứng với từng mục đích sử dụng đất và được công bố công khai;
 • Giá đất tính thu tiền thuê đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo Bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất hoặc giá được xác định theo phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư theo quy định của Chính phủ về giá đất;
 • Hệ số điều chỉnh giá đất được xác định theo từng khu vực, tuyến đường, vị trí tương ứng với từng mục đích sử dụng đất phù hợp với thị trường và điều kiện phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp thì giá đất để tính thu tiền thuê đất đối với doanh nghiệp sau khi thành lập là giá đất đã tính tiền thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân nếu thời điểm thành lập doanh nghiệp đang trong chu kỳ 05 năm ổn định tiền thuê đất và phải xác định lại theo quy định của Chính phủ.

Trên đây là những ý kiến tư vấn của PHAMLAW về việc Đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP. Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với tổng đài tư vấn thủ tục hành chính  hoặc bộ phận tư vấn pháp lý chuyên sâu 1900 của PHAMLAW. Để được tư vấn các dịch vụ cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thủ tục tách/hợp thửa; đăng ký biến động đất đai…, Quý khách hàng vui lòng kết nối tới số hotline: 097 393 8866, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

 > Xem thêm:

 

Rate this post