Quy định về ngành nghề đăng ký kinh doanh trong doanh nghiệp

Quy định về ngành nghề đăng ký kinh doanh trong doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi có chút vướng mắc mong được Quý luật sư tư vấn: Tôi đang có ý định thành lập , theo tôi được biết về quy định mới thì hoạt động của doanh nghiệp phải thuộc trong những ngành nghề được đăng ký kinh doanh. Vậy pháp luật quy định như thế nào về những ngành nghề được đăng ký kinh doanh? Kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi.

Trân trọng cảm ơn!

(Câu hỏi được biên tập từ mail gửi đến Bộ phận tư vấn pháp luật và thủ tục hành chính của Phamlaw)

Trả lời: (Câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo)

Kính chào Quý khách, cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và gửi mail đến cho Bộ phận tư vấn pháp luật và thủ tục hành chính của Phamlaw. Về thắc mắc quy định mới về đăng ký ngành nghề kinh doanh của Quý khách, chúng tôi xin được đưa ra ý kiến tư vấn qua bài viết dưới đây:

Hoạt động thuộc ngành nghề được đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Quy Dinh Ve Nganh Nghe Dang Ky Kinh Doanh Trong Doanh Nghiep
Quy định về ngành nghề đăng ký kinh doanh trong doanh nghiệp

*Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp năm 2014 chia ngành, nghề đăng ký kinh doanh thành 3 nhóm chính: (1) Ngành, nghề kinh doanh bị cấm; (2) Ngành nghề kinh doanh có điều kiện; (3) Ngành nghề tự do kinh doanh.

Căn cứ vào quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì đăng ký ngành nghề kinh doanh được mô tả trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và ghi nhận trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hiện nay, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không còn ghi nhận ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Không giống với quy định tại Luật doanh nghiệp 2005, Luật doanh nghiệp 2014 không bắt buộc doanh nghiệp phải hoạt động kinh doanh theo đúng ngành nghề ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tại khoản 1 Điều 7 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định: “Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.”. Tuy rằng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện nay không còn thể hiện ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp vẫn phải đăng ký ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp dự kiến thực hiện với cơ quan đăng ký kinh doanh trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp muốn kinh doanh thêm ngành nghề mà chưa đăng ký trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp cũng phải thực hiện thủ tục thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh để cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhập thông tin về ngành nghề mới trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Ngành nghề đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp được phép đăng ký trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vẫn dựa trên quy định về hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam. Đối với những ngành nghề kinh doanh không có trong hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam nhưng được quy định trong văn bản pháp luật khác thì ngành nghề kinh doanh ghi nhận trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được ghi theo ngành nghề quy định trong các văn bản pháp luật đó.

Riêng đối với những ngành, nghề bị cấm kinh doanh trong doanh nghiệp do những ngành, nghề này có thể phương hại đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và sức khỏe của nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hoại môi trường.

*Điều lệ và nội dung đăng ký doanh nghiệp

Theo điểm b khoản 1 Điều 25 Luật doanh nghiệp 2014 quy định thì:

“1. Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

Điều lệ công ty có các nội dung chủ yếu sau đây:

…………

b) Ngành, nghề kinh doanh;”

Phạm vi hoạt động của công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần bắt buộc phải được quy định trong điều lệ công ty. Khi có sự thay đổi, bổ sung về ngành nghề kinh doanh thì doanh nghiệp phải thông báo sự thay đổi này tới cơ quan đăng ký kinh doanh, trong đó phải nêu rõ trong quyết định của doanh nghiệp về việc sửa đổi điều lệ. Trên thực tế hoạt động của các doanh nghiệp, điều lệ doanh nghiệp có thể quy định là doanh nghiệp được phép hoạt động tất cả các ngành nghề mà pháp luật không cấm, trừ trường hợp các thành viên hoặc cổ đông muốn giới hạn phạm vi hoạt động của doanh nghiệp ở một số ngành nghề nhất định. Tuy nhiên quy định này vẫn bị giới hạn bởi các ngành nghề đã được ghi nhận trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (hay giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

Phạm vi hoạt động của doanh nghiệp quy định trong điều lệ có thể giống hoặc khác với nội dung quy định tại hồ sơ đăng ký kinh doanh và cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp. Nếu phạm vi hoạt động của doanh nghiệp được quy định trong điều lệ giống với nội dung quy định tại hồ sơ đăng ký kinh doanh và cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp thì sẽ không phát sinh vấn đề pháp lý và doanh nghiệp chỉ phải tuân thủ theo phạm vi hoạt động đó, tuy nhiên nếu quy định trong hai văn bản này khác nhau về phạm vi hoạt động của doanh nghiệp thì vấn đề sẽ phức tạp hơn. Có quan điểm cho rằng, trường hợp điều lệ công ty quy định ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp nhiều hơn so với các ngành nghề ghi nhận trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp không được phép kinh doanh các ngành nghề nằm ngoài đó. Ở trường hợp ngược lại nếu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cổng thông tin đăng ký quốc gia về đăng ký doanh nghiệp quy định nhiều ngành nghề đăng ký kinh doanh hơn sơ với quy định tại điều lệ thì điều lệ cần sửa đổi cho phù hợp với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trước khi doanh nghiệp tiến hành kinh doanh ngành nghề đó.

Trên đây là bài viết tư vấn về thắc mắc của Quý khách liên quan đến hoạt động thuộc ngành nghề được đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu Quý khách còn có vướng mắc hay muốn biết thêm thông tin tư vấn có liên quan như: quy định về ngành nghề kinh doanh, ngành, nghề bị cấm kinh doanh…hoặc về các thủ tục hành chính như thành lập doanh nghiệp, thay đổi thông tịn đăng ký kinh doanh, giải thể doanh nghiệp,… xin vui lòng liên hệ với Tổng đài Bộ phận tư vấn pháp luật và thủ tục hành chính của Phamlaw, số hotline 1900 6284. Để sử dụng dịch vụ, Quý khách vui lòng kết nối tới Số hotline: 0973938866, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Xem thêm: